Supertalangen

Supertalangen

Med hjälp av en unik ledarskapsutbildning skapar ni supertalangen. Din organisation behöver inte längre känna att ni är beroende av olika rekryteringsföretag. För att hitta de talanger ni behöver för att kunna utvecklas med bibehållen konkurrenskraft, ordnar ni en egen utbildning. Med internrekrytering är mycket vunnet. Inte bara för att ni redan känner de kandidater som kan passa. Utan även för att det blir en sporre för samtliga medarbetare om alla har chansen att bli chef.

supertalangen på ledarskapsutbildningDen ledarskapsutbildning som blir avgörande för att ni skall hitta rätt person måste vara unik. Det går inte att skapa supertalangen genom att följa tidigare spår. Genom att utgå ifrån organisationens verkliga behov, blir utbildningen skräddarsydd. Ni kan ta fram en profil med de egenskaper som rätt person måste ha och sedan skapa den personen. Det handlar inte om cloning, utan om att använda rätt verktyg. Rätt verktyg för en organisation kan vara helt fel för en annan.

Inom ämnet ledarskapsutbildning har mycket hänt under de senaste decennierna. Ämnet som tidigare hämtade sin mesta inspiration från den tidiga kapitalismen och från militären har nu blivit ”high tech”. Allt det senaste inom neurovetenskap, beteendevetenskap, psykologi och human relations har bildat basen för ett nytt sätt att ta fram supertalangen. Inom vem som helst nästan. Det krävs inte längre att den ledare ni söker har ett visst CV eller vissa examina i botten. Det visar sig att det går att skapa en kopia på den drömpersonlighet som krävs.

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning var länge en ganska trist historia. Med anor från den tidiga kapitalismen och militären, drogs paralleller till den nutida affärskulturen. Vilket gav de resultat man kanske kunde förvänta sig. Tills några företag började utmana det tidiga synsättet. Därmed hade bollen sats i rullning. Tärningen var kastad. Pandoras box öppnad. Resultaten dröjde inte och gav för handen att man funnit en öppning som gav nya möjligheter.

Man hade insett att supertalangen som skulle rädda organisationen från konkurs inte vara samma som fört den till avgrunden. Den var inte heller samma som skulle vända det organisatoriska fartygets kurs. Det var med andra ord en helt ny ledarskapsutbildning som kommit för att stanna. Nya principer och nya förebilder skapade ny historia. Världen kom aldrig att bli sig lik. Den nya tidens företagsledare, politiker och managementguru var helt olik gamla tiders.

Genom att fokusera på helt andra egenskaper och mål, kunde man skapa ett nytt ideal. Som motsvarade kraven från omvärlden.  Borta var den hierarkiska struktur som tog död på all kreativitet. Borta var rädslan för överhöghet och behovet av att visa makt i alla möjliga sammanhang. Resultatet blev en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar. Och i slutändan en ledarskapsutbildning som var helt i tiden.

Plattform

Nu finns det en plattform för att från grunden lära upp supertalangen som det tidigare tog generationer att skapa. Denna plattform, som är liktydig med den ledarskapsutbildning som vuxit fram, kan anpassas helt efter rådande förutsättningar. Kunskapen finns inte bara på våra universitet och högskolor, utan den finns även inom alla organisationer. Den måste bara grävas fram. På samma sätt som skulptören mejslar fram sitt verk.