Olika utbildningar för ledare

Utbildningar för ledare

Att gå en ledarskapsutbildning är ett utmärkt sätt för dig som modern ledare att tillägna dig det senaste inom ledarskap och management. Genom utbildning kan du utveckla de delar som du har behov av att förstärka och bygga upp. Kanske är du ny som chef och behöver en grundläggande kurs inför din nya karriär. Eller kanske har du arbetat ett tag och känner behov av nya kunskaper inom till exempel ekonomi, kommunikation, coaching eller teamutveckling. Det finns många bra utbildningar att välja bland. Välj den ledarskapskurs som bäst passar dina behov.

Ny som chef

Tvådagarsutbildning som ger dig som är ny i rollen som chef ett mycket bra underlag att stå på. En ledarskapsutbildning som förbereder dig inför de flesta av ledarfunktionens situationer. Du får hjälp med att finna balansen mellan ledaren-coachen-människan. Samtidigt lär du dig att behärska viktiga uppgifter inom arbetsrätt, medarbetarsamtal och konflikthantering. Detta är en basutbildning för nyblivna chefer och en av våra mest efterfrågade utbildningar för nya chefer!

Utbildningsprogram i nytt chefskap

Under två intensiva dagar tar du del av ett utbildningsprogram i chefskap och ledarskap. Du påbörjar gjutningen av en gedigen plattform, som kommer att utveckla dig själv människa och förbereda dig inför dina nya uppgifter som ledare och chef. Denna ledarskapskurs består av två dagar efter varandra. Dagarna innebär en värdefull paus för eftertanke och reflektion om din roll som chef och ledare. På detta sätt hinner du smälta och bearbeta innebörden av vad rollen som chef medför och hur det kommer att påverka din arbetsvardag. Efter utbildningen kommer du att vara bättre rustad för att ta dig an alla delar av ett chefskap. Efter ca en månad kan det vara en god idé att höra av sig utbildningsledaren och lyfta upp frågor som dykt upp sedan utbildningen. Detta ingår nämligen i deltagaravgiften du betalat.

Utbildning när du är ny som ledare

Det här är kursen för sig som är nytillträdd som arbetsledare. Att vara arbetsledare innebär att du sitter i en komplicerad sits mellan att vara formell chef och kollega till dina medarbetare. Du har många krav på dig, både när det gäller budget, resurser och färdigställande, men det är inte alltid säkert att du fått den utbildning du behöver för att kunna leda din grupp på bästa sätt. Vår ledarskapsutbildning för ledare lär dig se vilken din roll är och benar ut frågetecknen gällande befogenheter, roller och villkor.

Ledarskap utan chefskap

Idag är det vanligt med gruppledare, teamledare och projektledare. Detta är roller som ofta går till ambitiösa och framgångsrika medarbetare som presterar goda resultat i sin arbetsvardag. Det är dock inte ovanligt att du i en sådan roll kan känna att det fattas en viktig pusselbit, nämligen kunskapen om att leda andra i både med- och motgång. Vad är egentligen ledarskap och vilka spelregler gäller när du inte har en formell chefstitel? Utbildningar för ledare reder ut begreppen och lär dig ta fram det bästa, både från dig själv och från ditt team.

Lärdomar om coachning

Genom coaching växer dina medarbetare på ett naturligt och självständigt sätt, eftersom det är de själva som driver processen. Du kan utbilda dig i det coachande ledarskapet. Då lär du dig hur du som ledare anlägger ett coachande förhållningssätt. Du får kunskap om hur själva coachningsprocessen går till. Efter denna ledarskapskurs kommer du att märka att dina medarbetare blir mer delaktiga, får större engagemang och tillsammans skapar ni en trygg och framåtsträvande arbetsmiljö.

Gruppcoaching

Det är skillnad mellan att coacha en enskild individ och en hel grupp. En utbildning i gruppcoaching visar hur du gör för att förstärka lagandan, öka teamgemenskapen och höja prestationsnivån i gruppen. Du lär dig vilken din roll som gruppcoach är och får praktisk träning i att använda verktygen och modellerna som ligger till grund för effektiv och kraftfull dynamik i grupper.

Lär dig att utveckla din grupp

En grupp som har arbetat länge tillsammans är väl sammansvetsad men gör kanske också arbetsuppgifterna rutinmässigt. En ledarskapsutbildning i grupputveckling syftar till att bryta det invanda mönstret, förbättra teamets prestationer och öka arbetsglädjen. Du som är ledare av ett team får här en riktig vitamininjektion i utveckling och tillväxt av gruppen. Du lär dig hur du gör för att ta till vara samspelet mellan individerna på allra bästa sätt.

Att leda och utveckla team

Gå gärna en grundläggande ledarskapskurs i att styra och lotsa en grupp mot utmärkta resultat och givande samarbete. Du får kunskap om vad grunden för teamet bygger på. Du lär dig om vilka spelregler som gäller, hur du delegerar ut arbetsuppgifter och lyfter fram individernas starka sidor. Genom att du får kännedom om hur rollerna i gruppen interagerar med varandra kan du få en helhetsbild av teamets kunskaper och prestationsnivå.

Utveckla ett vinnande ledarskap genom utbildningar för ledare

Nu står det nog klart att olika utbildningar för ledare är inkörsporten till ett hållbart ledarskap. Det finns flera utvecklande utbildningar för dig som vill ta ditt ledarskap till oanade höjder. De flesta av utbildningarna utmanar dig att verkligen förstå dig själv och vad det är som driver dig som ledare. Du får insikt om ledarskapets framgångsfaktorer, om den lärande organisationen, om att skapa motivation och utveckla mental styrka. Vägen till ett vinnande ledarskap kan vara ganska tuff och mödosam, men väl värd arbetet. Belöningen som väntar består av ett såväl flexibelt som stadigt ledarskap, där du helhjärtat satsar på det du brinner för, nämligen att leda andra.