Utbildning för platschefer

Ledarskapsutbildning för nya platschefer

Utbildning för platschefer

Platschefen behöver utbilda sig i att leda

När du precis tillträtt din tjänst som platschef och saknar tidigare ledarerfarenhet, upptäcker du en mängd saker som du inte tänkt på tidigare. Vissa delar är naturliga och enkla, medan andra kan vara svåra att greppa och förstå. Människors beteende mot dig kan bli annorlunda, vilket du kan uppleva som märkligt och olustigt. Du är ju samma person som tidigare, eller är du inte det? Det magiska ordet ”chef” förändrar ofta både din egen och andras inställning till dig. Kunskaper från en eller några stycken chefsutbildningar öppnar dörren för ledarskapet. De kunskaper du får från en utbildning gör dig medveten om den förändring som nu faktiskt sker i och med att du blivit platschef. Det handlar om både inre och yttre förändringar.

Chefskap innebär inflytande

Med chefskap följer inflytande och möjlighet att påverka andra människors liv. Du behöver kunskap för att kunna förvalta det förtroende och den makt som detta innebär. Det kan ta ett tag att bekanta sig med tanken på alla möjligheter du nu har. Du gör därför klokt i att avsätta tid för dig själv och din egen utveckling, särskilt nu i början av ditt ledarskap. Chefsutbildningar ger dig både nyttig input och en chans att tänka efter. Åk gärna iväg till en annan stad så att du inte lockas att åka till kontoret på kvällen eller delta i något lunchmöte. Du behöver tiden för att både reflektera över din roll som ny chef och för att smälta intrycken.

Utbildning för platschefer lär dig om gränssättning

I början av ditt uppdrag som platschef finns en risk att gränsen mellan arbete och fritid försvinner. Arbetet är nytt och spännande och du kastar dig med full kraft över alla utmaningar som kommer i din väg. Du vill visa att ledningen gjorde rätt som satsade på just dig som platschef. Under en chefsutbildning lär du dig att balansera mellan arbetet och fritiden, så att du inte bränner dig i båda ändar. Det är bra att vara entusiastisk över sitt arbete och visa framfötterna. Men bara så länge du känner att du har full kontroll över situationen och fortfarande står stadigt med båda fötterna på marken.

Chefsutbildningar en genväg till kunskap

Nya platschefer tenderar att ta på sig en alltför stor kostym på en gång. Att bli en fullfjädrad ledare tar tid. Passa på att njuta av resan och ta den allra enklaste genvägen av dem alla; gå en chefsutbildning. Då får du den senaste kunskapen och de modernaste rönen inom ledarskap, samtidigt som du ger dig själv tiden att utvecklas. Några utbildningsdagar blir en naturlig paus från vardagen som chef. Du får träffa andra som är i samma situation som du. Det blir flera tillfällen till att ställa frågor och bolla idéer, både med utbildaren och övriga deltagare. Lärdomarna du får med dig efter en utbildning styr in dig på vägen som leder till verkligt ledarskap och utveckling av både dig själv och dina medarbetare.

Få kunskaper om dig själv

Som vi nämnt tidigare är det viktigt att du som nybliven platschef sätter en tydlig gräns mellan ditt privatliv och ditt arbetsliv. Samtidigt måste du i arbetet lyfta blicken och våga se bortom dina egna begränsningar. Alla har vi egenskaper, erfarenheter och personligheter som gör att vi tänker och agerar på ett visst sätt. Det finns därför en risk att vi fastnar i invanda beteenden. En ledarskapsutbildning kan få dig att se på dig själv och dina ramar i ett nytt ljus. Du kan få helt nya insikter som öppnar upp möjligheter du inte visste att de fanns.

Utbildningsdagar ger tid för utveckling

Ledarskapsutbildning för platschefer ger utveckling

Få tid för din utveckling som chef

Som ny platschef har du så mycket att göra och så många nya arbetsuppgifter att du inte alltid hinner med. Det kan vara svårt att få tid att höja upp huvudet tillräckligt högt för att se bortom de åtaganden som ligger närmast för handen. Risken finns då att du drunknar i vardagssysslorna och missar den viktiga ledarskapsutvecklingen. Förmodligen missar du också den verkliga anledningen till att du ville bli platschef, nämligen att du vill leda andra människor. Inte bara arbetsleda, utan coacha, vägleda och följa mot nya mål. Ta därför en paus från vardagen och boka in en utbildning för platschefer, det kommer du att tjäna på i längden.