Ledarskapsmentor

Möt en ledarskapsmentor under en ledarskapsutbildning

Ledarskapsmentor ledarskapsutbildningUnder en ledarskapsutbildning för ledare kan du få träffa en ledarskapsmentor. En mentor kan vara bra för dig som är ny som chef. Att arbeta tillsammans med denne kan vara både lärorikt och krävande. Ledarskap är inte bara att bestämma och säga åt människor hur de ska agera och utföra olika uppgifter. Utan det gäller att både vara konsekvent och veta vad man pratar om och det kan en mentor uttala sig om.

Det är viktigt att en ledarskapsmentor skall behärska olika ledarstilar. Beroende på vilken typ av verksamhet du är chef för gäller det att välja en ledarstil. Och därefter hålla sig till den. En mentor hjälper till att hitta rätt bland alla val som finns att välja mellan just för att få så bra ledarskap som möjligt.

Ledarskapsmentor höjer din ledarskapskompetens

Det finns en väl beprövad ledarskapsteori enligt ledarskapsmentor som är coachande ledarskap. En mentor höjer din ledarskapskompetens under en ledarskapsutbildning. Och fördjupar kunskapen i just coachande ledarskap. Teorin bygger på att du ska utveckla varje individ till att bli så bra som möjligt inom det område som denne arbetar inom. En mentor vet vad denne pratar om genom lång erfarenhet. Och kan berätta både bra och dåliga exempel på hur en coachande chef ska agera i olika situationer. Det gäller att kunna berömma det som är bra även om det bara är småsaker men samtidigt ge kritik på ett bra sätt.

Ledarskapskonsult som ledarskapsmentor

Ledarskapskonsult är också ledarskapsmentor. Det innebär att oavsett om fokus ska ligga på en auktoritär eller demokratisk ledarskapsstil. Så kommer kunskap att finnas hos en ledarskapsmentor. Framförallt kan en mentor skynda på din ledarskapskarriär rejält. Längre tillbaka i tiden var den auktoritära ledarskapsstilen den mest dominerande. Och den dyker fortfarande upp inom vissa verksamheter som den bästa ledarskapsstilen. En ledarskapskonsult kan hjälpa till att utveckla just din auktoritära ledarskapsstil. Det handlar då om att du som chef vill ha full kontroll och framförallt själv ta alla beslut inom företaget. Utmaningen är att denna typ av ledarskap ofta skapar bra sammanhållning i gruppen men ett avstånd till dig som chef.

Ledarskapsmentor bör vara ledarskapsexpert

För att komma vidare i sin karriär handlar det om att utvecklas som människa och förstå vilka förutsättningar som finns. En mentor leder ofta även till en framgångsrik chefskarriär. Genom att under en ledarskapsutbildning hitta vägar till det allra bästa chefskapet. Det är därför viktigt att en ledarskapsmentor bör vara ledarskapsexpert eller ledarskapskonsult under en ledarskapsutbildning. En ledarskapsutbildning fokuserar på styrkor och svagheter under en utbildning. För att få den enskilda chefen att växa som individ.

Ledarskapsmentor kan leda din ledarskapsutveckling

När en ledarskapsmentor leder din ledarskapsutveckling kommer kunskapen och medvetenheten om vad det innebär att vara en ledare öka fort. Som mentor gör man en analys efter behovet och lär dig vikten av situationsanpassade ledarskap. Det går ut på att som chef hela tiden vara flexibel och anpassa sig till den situation som uppstår.

En ledarskapsmentor vet vikten av hela tiden som chef vara på tårna och vara beredd på snabba förändringar. Men även anpassningar till den aktuella situationen. Som mentor går det att lära ut vilka situationer som är kritiska. Och vilka situationer som omedelbart behöver någon form av åtgärd från chefen.