Kurs i projektledning

Kurs i projektledning

En kurs i projektledning tar sikte på att lära dig som är projektledare om hur du bäst tar hand om ett projekt. Du är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. Detta är projektledning i ett nötskal. Det låter så enkelt, men utan en ledarskapsutbildning för ledare med inriktning mot projektledning kan det vara onödigt svårt.Kurs i projektledning

Hur ska jag agera som projektledare?

Innan du åtar dig uppgiften som ledare för ett projekt bör du gå en utbildning för projektledare. Med uppdaterade kunskaper undviker du att gå i de vanliga projektledarfällorna. Bland dessa kan vi nämna tidsfällan. Tid är alltid väsentligt i ett projekt. Både den tid du själv måste lägga ner för att ro uppgiften i hamn och projektets tidshorisont. Innan du åtar dig projektledarrollen bör du se till att du verkligen har tid att genomföra det. Projektledning handlar bland annat om förmågan att planera och du måste börja med din egen tid.

Få totalbilden av projektet

En utbildad projektledare har lättare att skaffa sig en totalbild över projektet. Under första delen av utbildningen i projektledning reder vi ut det här med tidsfrågan. Behöver du avsäga dig något annat uppdrag eller arbetsuppgift, innan du börjar med projektet? Signalera i så fall detta tydligt, redan från början. En ledarskapskurs med projektfokus lär dig lyfta blicken så att du klart kan se totalbilden för din arbetssituation, vilket är viktigt för att du ska få en balanserad tillvaro, som håller i längden. När din egen tidsplanering är klar övergår du till projektets. Är dess plan rimlig eller bygger den på orealistiska antaganden?

Så tar du ansvar för projektet

Med rätt kompetenser inser du vilka dina skyldigheter och dina rättigheter är som projektledare. Rollen är inte okomplicerad, eftersom den innebär stort ansvar men oftast inte befogenheter utanför projektet. Du förväntas leverera, men bara inom de förutbestämda ramarna. Åta dig inte ett projekt som du själv inte tror går att genomföra på avsatt tid. Du har ansvar för uppgiftens projektledning och det kommer att bli du som får sota för förseningarna. Det går inte i efterhand att skylla på uppdragsgivaren, om du accepterat förutsättningarna. Om du inte har möjlighet att säga nej till uppdraget, se till att dina invändningar protokollförs.

Lär dig vad ett projekt är

En annan viktig del som dyker upp när du går en utbildning med projektinriktning handlar om projektgruppens organisering, medlemmarnas roller och deras förmåga att samarbeta. Ett projekt är av naturen en tillfällig konstellation av medarbetare, ihopsamlade för att de tillsammans är bäst lämpade att genomföra en uppgift. Du som projektledare har valt dem och du har gjort dina val utifrån de behov som du ser att projektet kommer att ha. En utbildning för projektledare ger dig insikter om att det är inte bara de enskilda individernas kunskaper och egenskaper du ska titta på, du måste även kunna se om de tillsammans skapar den gruppdynamik du är ute efter.