Ledarskapsutbildning i London

En ledarskapsutbildning i London, Storbritanniens huvudstad, är nästan en självklarhet.

Staden grundades av romarna omkring 50 e kr och fick namnet Londinium. Londinium var huvudstad i den romerska provinsen Britannia. Staden var även en vikting hamnstad med sitt läge vid Themsen.

Från 1500-talet och fram till det tidiga 1900-talet var London en blomstrande huvudstad i det brittiska imperiet. Under det tidiga 1800-talet var staden världens största stad. I London finns en mängd sevärdheter från stadens historia. Dessa omfattar Towern, The Tower Bridge, St Pauls katedralen, Westminster med flera. Big Ben är väl annars det mest kända landmärket. Big Ben utgörs av klocktornet i Westminster palatsets norra del. Vår ledarskapsutbildning ger dig all bakgrundsinformation till staden.

Ledarskapsutbildning i London

Dagens London har närmare 9 miljoner invånare. Med förorter närmare 14 miljoner. Detta gör L till EU:s folkrikaste region.(i alla fall så länge L tillhör EU) Hela 22% av londonbor är födda utanför EU. Vilket även gör staden till en kosmopolitisk smältdegel.

London har sedan länge haft en viktig roll inom kultur, handel, finans och politik. I första hand beror detta på Londons ställning som huvudstad i kolonialmakten Storbritannien. Mer om detta i vår ledarskapsutbildning.

Staden har länge varit Europas viktigaste finanscentra. Detta i kraft av att ha varit Europas största stad med högst BNP i hela Europa. London utmärker sig även inom utbildning och kultur. Där finns många universitet med en lång historia. University of London grundades 1836. Där finns även Kings College, University College of L och L School of Economics(LSE). Ett flertal teatrar, museum och bibliotek finns spridda över staden. Allt detta gör att London förvaltar ett kulturarv inte bara från Storbritannien, utan från hela världen. Du får en unik inblick i allt detta genom vår ledarskapsutbildning.

Vi har lagt upp vår ledarskapsutbildning efter några avgörande riktlinjer. Först ger vi dig en historisk överblick av Storbritannien och London. Därefter öppnar vi dina ögon för hur det moderna London vuxit fram ur de anglosaxiska traditionerna. Med särskild tonvikt på Londons betydelse för handel och finans. Valutahandeln blir en inkörsport till denna förståelse. Med London som huvudzon för den europeiska delen av den globala valutahandeln. Övriga handelscentra är New York, Los Angeles, Tokyo och Sydney.

Vår ledarskapsutbildning

Storbritannien har haft ett oerhört stort inflytande på världshistorien. Från de tidiga romerska erövringarna upp genom medeltiden, industrialismen och fram till våra dagar. Genom sitt koloniala samvälde har imperiet sträckt sig över hela jordklotet. Detta gör huvudstaden och Storbritannien unikt ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi tittar i den ledarskapsutbildning du erbjuds deltaga i på vad som hänt. Hur har det brittiska imperiet lyckats klara sig så pass länge. Vi gör utvikningar till litteraturen och då i synnerhet Edward Gibbons  bok The Rise and Fall of the Roman Empire. Boken har återkopplingar till det brittiska imperiet på flera sätt som vi diskuterar ingående.

I modern tid har brittisk organisationsförmåga uträttat storverk. Vi ger dig en inblick i detaljerna kring detta i vår ledarskapsutbildning. CSR eller Corporate Social Responsibility är idag ett viktigt begrepp inom brittiskt ledarskap. Genom kunskap om detta får du ett försprång gentemot andra aktörer. Välkommen till London och en oförglömlig kurs!

Ledarskapsutbildning i London