Att vara ny chef

Ny som chef

Ledarskapsutbildning för ny chef

Chefsutbildning gör att du vågar ta steget

Att ta steget och ta sig an en chefsroll för första gången kan kännas både utmanande och motiverande. Skillnaden mellan att vara medarbetare och att plötsligt leda, fatta beslut och motivera arbetskamrater är ett stort steg. Men behöver det verkligen kännas så stort och ovant? Genom att gå en av våra  chefsutbildningar riktad till den som är ny som chef kommer övergången ske naturligt. Chefsrollen blir snabbt en del av den nya vardagen. Här kommer en genomgång hur den första tiden som chef kan se ut ur en ledares perspektiv, från dag ett tills första året är avklarat.

Första dagen som ny chef

Steget är taget och första dagen som ny chef har anlänt. Genom att ha rätt utbildning med sig, kommer ledaren veta hur det första intrycket ska gå till. Att ta reda på hur upplägg, samarbete och stämning varit tidigare på avdelningen på ett lugnt sätt är en bra start. Genom att vara ny som chef med rätt ledarskapsutbildning finns verktyg förberedda för att lära känna medarbetare, samtidigt som de får ett bra första intryck av sin nya chef. Här finns också flera tillfällen att introducera vilken typ av ledarskap som kommer driva avdelningen framåt i framtiden.

Den första veckan i chefsrollen

Under den första veckan som ny chef kommer avdelningens pågående projekt att ta en del plats. Samtidigt kommer personalen och chefen fortsätta att lära känna varandra. Under utbildningen har ledaren lärt sig strategier för att sätta sig in i pågående projekt och redan nu börja stötta med sitt ledarskap. Den här tiden kommer visa medarbetarnas olika egenskaper och drivkrafter. Det är också ett perfekt tillfälle för ledaren att visa sina egna sätt att skapa motivation och arbetsglädje. Genom att redan från början visa både styrka och omtanke sätter du ribban för ditt sätt att leda.

De första månaderna som chef

Tydliggör ledarrollen under en chefsutbildning

Funderingar om chefsrollen

Ledarrollen kommer nu att ha börjat kännas ännu mer naturlig. Förmodligen har du en del frågor. Detta är därför en bra tidpunkt för en chefsutbildning. Där kan du ta upp dina frågeställningar och få hjälp att gå vidare. Både chefen och medarbetarna har under första månaderna fått en bra bild av varandra. Nu kan komplicerade situationer uppstå och viktiga beslut kommer behöva fattas. Till exempel kanske en medarbetare  inte utfört en uppgift inom sitt ansvarsområde i tid och konflikter kan växa fram. Alla dessa situationer och fler har ledaren blivit förberedd på genom utbildningen. Han eller hon är därför redo att använda verktyg för att tidigt uppfatta signaler. Ledaren kan hantera och lösa de hinder som uppstår när människor ska kommunicera och samarbeta.

Chefens första år

När det första året närmar sig sitt slut kommer flera teoretiska och praktiska chefsåttaganden ta upp en del tid för den som är ny som chef. Personalfrågor som nyanställning, lönesamtal och diskussioner om arbetsrätt är exempel på ämnen som kräver att ledaren är påläst. Något som en ledarskapsutbildning förberett väl inför, med såväl beprövade strategier som nyheter inom lagstiftningen. Att kunna kombinera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter ger ledaren ett naturligt försprång i dessa tids- och energikrävande uppgifter.

Framtiden innehåller chefsutbildning

Första året har passerat och ledaren känner sig inte längre lika ny som chef. Genom att lära känna sina kollegor och deras arbetssätt, startat och drivit projekt, hanterat flera typer av utmaningar en chef ställs inför och hanterat olika personalfrågor har ledaren använt sina inlärda verktyg och strategier i praktiken. En personlig ledarstil har utvecklats baserat på både välbeprövade arbetssätt och personliga egenskaper. Men en naturlig ledare vet också att ett framgångsrikt ledarskap alltid utvecklas med tiden och med sina medarbetare. Något som både praktiska erfarenheter och en ledarskapsutbildning skapar.