Ledarskapsutbildning för chef skapar motivation

Utbildning för ledareUtbildning skapar motivation

Som chef och ledare är man ofta kunnig, har lång erfarenhet av sitt kompetensområde och kan organisationens verksamhet väl. Det var troligen därför som man fick frågan att bli chef. Allt är frid och fröjd. Men med tiden uppstår problem och små konflikter i gruppen. Man skall hålla lönesamtal i tuffa tider och skapa motivation hos medarbetarna. Man måste säga upp personal. Hela tiden gör man så gott man kan som chef. Men vi glömmer lätt bort att det är en kompetens i sig att vara chef. Att veta hur man gör för att leda medarbetare, både i medgång och motgång. Att kunna ta svåra samtal på ett bra sätt. Förstå hur löneprocessen påverkar medarbetarna osv. Den kunskapen och de verktygen behöver alla chefer få med sig, det är inget som man föds med, tyvärr.

Ledarskapsutbildning för chef skapar motivation

Ju tidigare man lär sig ledarskapets grunder, desto bättre förutsättningar får man att göra ett riktigt bra jobb som chef. Men som tur är det aldrig för sent. ”Den här kursen borde min chef också gå” är en vanlig kommentar efter utbildningen. Tänk om fler erfarna chefer också vågade släppa prestigen och titta på sitt ledarskap och våga se vad som kan förbättras. Det skulle öka motivationen hos medarbetarna och leda till att gruppens prestation ökar. Och det vill vi ju alla.

Många tror att ledarskap är krångligt och teoretiskt. Men det är precis tvärt om. Ledarskapsutbildningar, när de är som bäst, lyfter fram de enkla och viktiga grunderna som allt bra ledarskap vilar på. Har man inte det med sig så kan man lära sig många krångliga verktyg utan att det ger någon positiv effekt på medarbetarnas motivation och resultat. Det är när det är enkelt och okomplicerat som vi också har en chans att faktiskt använda kunskapen i vår hektiska vardag.

När vi som chefer och ledare inte aktivt jobbar med vårt ledarskap så blir vi lätt reaktiva i vårt ledarskap. Vi reagerar och agerar på allt som kommer i vår väg. Vi svarar på alla mejl. Vi går på alla möten. Vi gör alla uppgifter som andra ber oss göra. Detta leder på sikt till att man som chef blir stressad och får svårt att få tiden att räcka till. Ju mer medveten du blir om vad som är viktigt för dig i din ledarroll och vad du vill åstadkomma, desto mer proaktiv kommer du bli i ditt ledarskap. Genom att veta vad som är viktigt för din grupp så är det enklare att prioritera vad som behöver göras för att ni skall lyckas nå era mål. Är det verkligen viktigt att läsa alla mail eller gå på alla möte? Vad skulle ni kunna använda den tiden till istället? Eller vad det nu är som är utmaningen i din bransch och i din organisation.

Att bli en bra chef kräver inte bara ledarskapsutbildning, det kräver också tid i vardagen för reflektion. Investera detta i dig själv och ditt jobb, det kommer göra stor skillnad för både gruppens resultat och din egen självkänsla som chef.