Currently browsing author

admin

Utveckling av Grupp och Ledare

UGL som ledarskapsutbildning och chefsutbildning UGL, eller ”Utveckling av Grupp och Ledare”, har sitt ursprung i Kalifornien i USA. Den kom till i slutet av 1970-talet. UGL är en form av modell, eller mall, som skapades inom Försvarsmakten och ska användas för grundläggande ledarskapsutbildningar. Modellen har med tiden visat sig …

Ledarskapsutbildning och teori

Historiebeskrivning om ledarskapsutbildning och teori Det finns kvinnor och män som har haft stor betydelse för ledarskap, ledarskapsutbildning och ledarskapsutveckling samt teori genom åren. Redan 1977 menade Jeffrey Pfeffer att själva betydelsen av ledarskapet är relativt liten. Pfeffer menade alltså att ledarens beteende och manér inte formar den sociala omgivningen, …

Ledarskapsutveckling under ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för bättre ledarskap Ledarskapsutveckling borde vara ett självklart inslag i alla chefers yrkesliv. Att arbeta som chef är att varje dag vara sitt eget redskap i sitt arbete. Chefen hamnar ständigt i utmanande och svåra situationer. Han eller hon måste ständigt ta ställning till tuffa beslut. I chefsjobbet ingår …

Ledarstilar ledarskapsutbildning

Ledarstilar på ledarskapsutbildning

Ledarstilar analyseras under ledarskapsutbildning Att lära sig förstå och leda en grupp är betydelsefullt, men det är inte alltid lätt. Många kan leda, men skulle kunna öka sin ledarkompetens. Med en ledarskapsutbildning för ledare får man chansen att utveckla sin ledarförmåga. Att kunna arbeta med sig själv som det främsta …

Ledarskapslitteratur – Ledarskapsutbildning

Ledarskapslitteratur under ledarskapsutbildning Utbildningar för ledare går ut på att utveckla nya och redan erfarna ledare och chefer. Som ledare ska man kunna locka fram det bästa hos medarbetarna och få gruppen att känna sig positiv till arbetet. Ett sätt att få insikt i olika typer av ledarskap kan man …