Utbildningar för att bli chef

Olika typer av utbildningar för att bli chef

Det finns många olika utbildningar för att bli chef. En del sträcker sig över lång tid och upp till ett år är inte ovanligt. Då kallas de för ledarskapsprogram eller chefsplattform. Andra är kortare. Från en dag upp till en vecka. Ibland är de förlagda till en konferensgård med internat. Vanligaste formen är dock ett par dagars utbildning efter varandra, i någon av våra större svenska städer. Stockholm, Göteborg och Malmö är vanliga utbildningsorter. Umeå, Kalmar, Linköping, Sundsvall och Uppsala är också vanligt förekommande. Idag är även distans- och webbutbildning vanligt. Det är ett jättebra alternativ som fungerar utmärkt som utbildningsform.

Olika sätt att leda

Det finns många olika sätt att leda en grupp. Av det följer att det också finns flera olika chefsutbildningar inom ledarskapsområdet. Varje utbildning kan antingen fokusera på ett visst sätt att leda (till exempel kommunikativt), eller är allmänt hållen (exempelvis att leda utan att vara chef). Ett förslag är att välja en mer allmänt uppbyggd utbildning. Den ger en bred och vid bild av ledarskapet och låser inte fast dig i en viss metodik redan från början. Du har säkert en idé om vilken typ av ledare du är, men området är stort. Ta tid på dig att utforska sidor av ledarskapet som du inte känner till. Kanske hittar du ditt guldkorn bland utbudet av ledarskaps- och chefsutbildningar.

Olika branscher och arbetsgivare

En del branscher har tagit fram egna ledarskapsutbildningar för sina chefer och ledare. Byggbranschen är en sådan. Olika intresseorganisationer inom byggsektorn har arbetat fram både långa och korta program, som passar för deras ledare och chefer. Här hittar vi utbildningar för platschefer, byggchefer och byggledare. De är anpassade efter förutsättningarna i branschen och tar upp de frågeställningar som är vanliga där. Bland de offentliga arbetsgivarna inom sjuk- och hälsovård finns också specifika utbildningar framtagna. Här hittar vi kurser för vårdenhetschefer, sektionschefer och omvårdnadschefer. Det finns flera regelverk att förhålla sig till i vården och som chef behöver man känna till dessa. I privata näringslivet finns massor med olika chefsutbildningar. Vi hittar till exempel kurser i ekonomi för chefer och utbildningar för upphandlingschefer och inköpschefer.

Kan du utbilda dig till att bli chef?

Kan en utbildning lära dig att leda? Det är den stora frågan. Svaret måste bli ja. Likväl som du kan utbilda dig till pilot, ekonom eller ingenjör kan du utbilda dig till att bli chef. Skillnaden mellan att gå en ekonomikurs och att gå en utbildning för att bli ekonomichef ligger i lämpligheten att leda andra människor. De flesta håller nog med om att bara det faktum att någon är bra på en arbetsuppgift, inte gör denne till en bra ledare. Ändå är chefsposten ofta en belöning för väl utfört specialistarbete. Självklart kan en specialist bli en utmärkt chef, men det är inte självklart, vilket en del tror.

Med hjälp av utbildning kan alla lära sig grunderna i att leda andra. Resten är upp till individen själv. Man kan gå en utbildning och ta till sig av de nya lärdomarna. Eller så går man en chefskurs och fortsätter på samma sätt som tidigare.

Exempel på utbildningar för att bli chef

Satsa på en basutbildning om du vill bli chef. Leta efter utbildningar av typen Ny som chef, Ny i ledarrollen eller Ny som arbetsledare. Grundutbildning för nya chefer är ytterligare ett exempel, liksom Ny som projektledare. Är det spetskompetens du är ute efter så finns kurser i presentationsteknik, förhandlingsmetodik och konflikthantering. Att lära sig hålla medarbetarsamtal och svåra samtal med personalen liksom att utbilda sig i arbetsrätt är bra baskunskaper för chefen. Vill du sedan fördjupa dig så finns många utbildningar som tar upp olika modeller inom ledarskapsområdet. Du kan gå en kurs i coachande, tillitsbaserat och kommunikativt ledarskap, för att nämna några. Ekonomi för chefer är också en bra utbildning att lägga till erfarenhetsbanken. Alla chefer måste hantera ekonomi på ett eller annat sätt.