Ledarskapets kärna – Ledarskapsutbildning

Ledarskapets kärna – vad menas med det? Som ledare i olika typer av sammanhang så ställs man inför stora utmaningar. För att klara alla dessa utmaningar krävs att man har de rätta egenskaperna. Men vilka är då de rätta egenskaperna eller själva kärnan i ledarskap?

Ledarskapets kärna ledarskapsutbildningLedarskapets kärna och egenskaper

I definitionen av ledarskapets kärna ryms en rad olika egenskaper som alla är väldigt viktiga för ett lyckat ledarskap. En av dessa egenskaper är empati. Alltså förmågan att kunna sätta sig in i hur sina medmänniskor känner. Och även visa respekt för deras känslor samt hjälpa dem i den mån man har möjlighet. Visa medkänsla helt enkelt. För till exempel en chef så är detta jätteviktigt eftersom att medarbetarna måste kunna känna att chefen är en person. Som de kan lita på och som de kan prata med om de upplever oro, bekymmer eller något annat sådant.

Sedan så är kommunikationsförmågan också väldigt viktig del i ledarskapets kärna. Den krävs ju för att ledaren ska kunna förmedla sin empati och medkänsla. Oavsett om man är tränare, chef på ett företag eller ordförande i en förening så handlar ledarrollen i slutändan generellt om att ge order och förmedla arbetsuppgifter. Så även där är ju en god kommunikationsförmåga av största vikt.

I ledarskapets kärna återfinns empati och kommunikationsförmåga

Av de egenskaper som kan inkluderas i ledarskapets kärna så är empati och kommunikationsförmåga egenskaper som är viktiga. För att motivera arbetarna att göra ett bra jobb och känna god arbetsvilja.

Men även en chef måste göra ett bra jobb, bortsett från att ta hand om och vägleda sina underordnade. Cheferna fungerar i många fall som företagets ansikte utåt och representerar företaget hos kunderna. Både de nuvarande kunderna och de potentiellt framtida kunderna. Därför måste en chef även ha en säljande förmåga; kunna sälja företagets koncept till nya kunder, samarbetspartners eller kanske investerare.

Så även för detta ändamål krävs en god kommunikationsförmåga. Men även att ha viss charm och en väl fungerande social förmåga är viktigt och det ingår också som en dimension i ledarskapets kärna. Man måste kunna skapa förtroende hos de kunder man jobbar med, och i vissa fall kan det till och med innebära att umgås med dem utanför jobbet.

I ledarskapets kärna ingår den personliga drivkraften

En viktig egenskap att placera i ledarskapets kärna är också den personliga drivkraften; drivet hos ledaren. Ledarens motivation helt enkelt. Han eller hon måste själv ha en stark vilja att nå framgång för att lyckas i sin roll som ledare. Sedan så är det också viktigt att ha tålamod och uthållighet. Den energi, tid och de resurser som läggs ned nu kanske inte ger resultat direkt. utan det kanske till och med tar flera år innan något tydligt resultat uppnås.

En ledare måste ha förmågan att vara ihärdig ändå. Att kunna arbeta hårt trots att det kan ta lång tid innan den riktiga belöningen av slitet kommer. Just förmågan att vara uthållig är faktiskt viktigare än vad man tror. Finns inte den uthålligheten så är det lätt att ledaren i brist på framgångar försöker hitta genvägar för att nå fram till målet. Men viktigt att veta är att genvägarna sällan eller aldrig är en bra väg för att nå framgång. Genvägarna stjälper mycket oftare än vad de hjälper och denna viktiga insikt ingår som en del av dimensionen ledarskapets kärna.