platschef

Utbildning för platschefer

Platschefen behöver utbilda sig i att leda