projektledare behöver ledarskapsutbildning

Ny projektledare lär mycket under en ledarskapsutbildning