TEAL

En utbildad ledare kan lättare motivera sin personal