Utbildning för projektledare

Utbildning för projektledare

Du kan ganska enkelt hitta en utbildning för projektledare vid sökning på internet. Många utbildningsanordnare håller denna utbildning, så även Hjärtum Utbildning. Gå en projektledarutbildning för att lära dig förstå de egenskaper som krävs för att genomföra projekt. Du kan t ex lära dig om följande delar:

 • Att göra en behovsanalys och sätta mål
 • Hantera förändringar i projektet
 • Kontroll av projekt
 • Riskhantering i projekt
 • Budgetering
 • Team-och ledarskapshantering
 • Struktur för fördelning av arbetet

Agil projektledarutbildning

ProjektledarutbildningDet finns även alternativ som tar upp agil projektledare utbildning. Detta är en så kallad adaptiv projektmetod. Det är ganska stor efterfrågan på agil projektledning. Det finns flera orsaker till denna efterfrågan. För det första är det svårt att förutse problem som kan komma att uppstå under genomförandet av ett projekt. För det andra är projektkraven inte statiska, utan de förändras på grund av dynamiken runt projektet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte räcker att bara lära sig de olika metoderna. Mjuka färdigheter är också avgörande för att projektledare ska bli framgångsrika. Dina mjuka färdigheter är till hjälp under hela projektet. De är bra verktyg som fungerar oavsett vilken metodik du som projektledare arbetar med. Projektledaren gör därför klokt i att öva upp sina mjuka färdigheter. Detta kan du lära dig mer om under en projektledarutbildning.

Öva upp dina färdigheter med en projektledarutbildning

Om du vill förbättra dina mjuka delar ska du leta efter dessa delar under en projektledarutbildning:

 • Grunder i ledarskap
 • Tidshantering
 • Förhandlingsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Kommunikationsskicklighet
 • Färdigheter i konflikthantering
 • Gruppdynamik
 • Att fatta beslut

Det här är de områden som kan hjälpa dig på många sätt medan du leder ett projekt. Du behöver kunna kommunicera med människor för att både driva och slutföra projektet. Då och då måste du lösa problemen hantera konflikter. Dessutom måste du kunna fatta kritiska beslut. För att kunna genomföra dina beslut måste du lära dig hur du kommunicerar med projektgruppen. Du måste kanske också förhandla med tredje part. En projektledare behöver helt enkelt alla dessa mjuka färdigheter för att bli en framgångs ledare av projektet. Gå en projektledarutbildning och inhämta de kunskaper du behöver.

Projektledarutbildning i den digitala tidsåldern

Projektledarutbildning som lär dig metoder, modeller samt mjuka värden är tillräckliga för att bli en bra projektledare. Men det finns även utbildningar som dessutom tar hänsyn till vår digitala tidsålder. Just nu utvecklas disruptiv teknik över hela världen. Framåttänkande företag bygger produkter och skapar kundrelationer med en hastighet som inte har setts tidigare. Det finns således projektledningsfärdigheter som behövs för att du ska trivas i digitala och omvälvande tider. Man kan kalla det för future project management. Till dessa färdigheter hör:

 • Datakunskap
 • Innovativt sätt att tänka
 • Säkerhets- och integritetskunskap
 • Att kunna fatta datadrivna beslut
 • Digital samarbetsförmåga

Du kommer att ligga i framkant om du ser till att skaffa dig kunskaper inom ett eller flera av dessa områden. Då kommer du att ha ett försprång och vara redo för framtiden.

Projektledarutbildning ger dig mångsidiga kunskaper

Projektledning är tvärvetenskapligt. Därför behöver en projektledarutbildning ge dig breda kunskaper. Det kräver ansträngning och det är inte något enkelt jobb. Projektledning innebär flera steg och omfattar planering, genomförande och kontroll. Det innebär styrning och avslut och kunskapsåterförande efter projektet. Du blir framgångsrik och effektiv som projektledare om du kan projektet och teamet på rätt spår. Detta kräver inte bara tekniskt kunnande. Du måste ha flera andra egenskaper och kunskaper.

Ofta tenderar organisationer att anställa tekniska experter som projektledare. Det finns en utbredd uppfattning att eftersom de utmärker sig inom tekniska områden kommer de också att bli perfekta projektledare. Är det verkligen så? I allmänhet inte. Eftersom du som projektledare behöver bära många olika hattar för att bli effektiv räcker det inte med tekniskt kunnande. Du behöver olika kompetenser och detta kan du få genom projektledarutbildning. De måste t ex veta hur man använder vissa projektledningsverktyg. Att lära dig MS-projekt kommer till exempel att förbättra dina planeringsfärdigheter. Även om en projektledare kan ha mycket goda tekniska färdigheter, är dessa inte en förutsättning för projektledningsfärdigheter. Det är faktiskt viktigare att förstå och tillämpa bra projektledningstekniker samt ha en gedigen förståelse för allmänt ledarskap.

Utbildning för projektledare – sammanfattning

Du har nu fått en överblick över alternativ för projektledarutbildning. Summa summarum handlar det om att skaffa dig de färdigheter som kan hjälpa dig att i din karriär som projektledare. Det är viktigt att dina kompetenser är uppdaterade och det kommer att de att bli med en utbildning för projektledare.