Projektledarutbildning – Projektledning i praktiken

Projektledning – en utbildning för projektledare

Projektledning projektledareSöker du en projektledarutbildning? Då ska du ta en titt på Hjärtum Utbildnings hemsida. Du som är eller snart ska börja som projektledare, behöver gå en praktisk ledarskapsutbildning. Där du lär dig konsten att leda projekt från start till mål. Det innebär bland annat att tillse att ni når målen. Att resurserna i form av tid, pengar och personal är rätt dimensionerade och räcker till samt att beslutad tidsplan är hållbar. Detta är projektledning i ett nötskal. Det låter enkelt, men för att nå fram till mållinjen behöver du både verktyg och modeller för att få struktur och ordning i projektet. Kunskap om ledarskap, kommunikation, samarbete och dynamik i gruppen är andra viktiga ingredienser i en projektledares vardag.

Din huvudsakliga uppgift är att leda gruppen och projektet i mål. Och det även om tiden rinner ut, oväntade bakslag inträffar och projektmedlemmarna inte samverkar som de ska. Du behöver ha styrkan och kunnandet som gör att du hela tiden kan vända skutan rätt. Och styra mot målet igen och igen, trots hinder som kommer i vägen. Genom en ledarskapsutbildning lär du dig hur du entusiasmerar projektmedlemmarna. Och är lyhörd för åsikter och samtidigt uppvisar ett tydligt ledarskap.

Projektledning i praktiken | Kursinnehåll

  • Projektdefinition
  • Att formulera mål
  • Projektfaser
  • Förstudie, projektstart, projektplanen, milstolpar
  • Resursplan och budget
  • Organisation och ansvar
  • Styrgrupp och intressenter
  • Rutiner och dokumenthantering
  • Hinder, kriser och förändringar
  • Avslut och kunskapsåterföring

Projektledarutbildning för ny projektledare

En av projektledarens uppgifter är att se till att alla känner till sina egna och kollegornas roller i projektet. Rollfördelningen är viktig och avgörande för att rätt person arbetar med rätt saker. Var inte rätt för att delegera. Genom att lita på att andra kan ansvara för olika delar kan du koncentrera din kraft där den verkligen behövs. Det är dock viktigt att mottagaren av ansvaret vet och förstår vad detta innebär och också har tillräcklig beslutskraft för att axla ansvaret. Vår ledarskapsutbildning ger dig alla viktiga delar du behöver för att effektivt och beslutsamt leda projekt, ända fram till målet.

Projektledning projektledareNy som projektledare – projektledning i praktiken

Som projektledare får man det viktiga ansvaret över att se till att alla olika delar i ett projekt flyter på utan hinder och problem. Projektledaren får anses som den viktigaste personen när ett arbete ska utföras i projektform. Det är han, eller hon, som ska se till att projektgruppen jobbar målinriktat, fokuserar på rätt saker och jobbar på hårt och med god effektivitet.

Som projektledare har man hela tiden ansvaret över att göra sig säker på att alla gör det som de ska göra och uppnår de mål som de ska uppnå. De måste skapa sammanhållning inom projektgruppen så att alla jobbar mot samma mål och håller fokus på vad man ska åstadkomma. Utan en bra sammanhållning är det lätt att tappa fokus och hamna efter i tidsplanen.

Som projektledare har man alltså väldigt mycket ansvar. Det är ju faktiskt projektledaren som är den som har ansvaret för att arbetet blir klart i tid, att de efterfrågade resultaten uppnås, att budgeten hålls och att arbetet utförs efter den plan som gjorts upp i början. Det är alltså allt annat än lätt att bli en bra projektledare, och en projektledare bör ha bra ledaregenskaper samtidigt som han eller hon också har goda spetskunskaper inom det område som projektet gäller.

Framgångsrik projektledare på projektledarutbildning

I grund och botten är dock den viktigaste uppgiften för en projektledare att motivera och få projektgruppen att känna engagemang och intresse för det de gör. Kunskapen finns ju, och det viktigaste är att få kunskapen att börja jobba för att lösa de problem som finns och komma fram till det bästa slutresultatet. En framgångsrik projektledare måste därför vara bra på att samarbeta och kommunicera med de övriga i projektgruppen. Han måste även vara bestämd och kunna fatta bra beslut då gruppen inte lyckas komma fram till något helt enigt beslut.

Projektledning projektledare

Lämna en kommentar