Ledarutbildning

Ledarutbildning för ny som arbetsledare

Ledarutbildning och ledarskapAtt vara ny som arbetsledare kräver en hel del. Det är heller ingen lätt uppgift. Vill man ha bättre förutsättningar, ska man gå en ledarutbildning. Det betyder dock inte att det kommer bli lätt. När man kommer till ett nytt företag så är det viktigt att man lär känna företagskulturen snabbt. Det kan underlätta hur man ska bemöta kollegor.

Att kräva förändringar direkt brukar aldrig bli bra. Förändringar är svårt och en ledarutbildning hjälper en vidare. Gör man en förändring tidigt så har man inte hunnit sätta sig in i verksamheten. Dessutom trampar man sina kollegor på tårna rejält om man börjar med att förkasta deras arbete. Att visa respekt för sina kollegors kunskaper är ett måste för att det ska bli bra.

Ny som arbetsledare

När man är ny som arbetsledare så blir man snabbt ifrågasatt. Det kan vara väldigt frustrerande. Ofta får man höra att det har vi gjort förut utan resultat, varför ska vi prova igen? Det är viktigt att komma ihåg att det som hänt förut är historia men det är inget facit. Man kan testa igen men med lite annan utformning. Utbildning inriktad på förändringsarbete kan vara intressant när man är ny som arbetsledare.

Det kan vara väldigt frustrerande att få genom förändringar om personalen är väldigt motsträvig. Det viktigaste då är att sakta ned. Du kommer ingenstans om du inte har dina kollegor med dig. Det märks direkt. Försök hellre få med medarbetare i processen. En ledarutbildning talar ofta om delaktighet från medarbetare som en viktig komponent.

Det är svårt att vara ny som arbetsledare. Speciellt över sin gamla grupp då man var en i gänget. Vissa kan tom bli avundsjuka för att de inte är chef. Man blir utsatt för pikar och försök till att ”sätta dit en”. En ledarutbildning som tar upp svåra samtal kan vara bra att gå. Man vet aldrig riktigt hur informationen tas emot av en person.

Ledarskap

Går man en ledarutbildning får man ofta med sig det coachande ledarskapet som en rekommendation. Det är lättare sagt än gjort. Att försöka leda på ett sätt som man inte är bekväm med är inte lyckat. Man är den man är och det återspeglas i ledarskapet. När man är ny som arbetsledare så är det viktigt att vara äkta. Spela inte en roll som du tror är en ledarroll. Det blir bara dåligt.

Något som är uppskattat och ger ett bra klimat är att ställa öppna frågor. Driv inte dina frågor i första hand om de inte är fantastiska. Du hinner plocka upp dina idéer vid ett lämpligt tillfälle. Det bästa är att driva dina medarbetares frågor och ge dem beröm för det. Ställ öppna frågor. Försök leda dem genom att de kommer på samma lösning som du. Ta en ledarutbildning där coachning ingår.

När man är ny som arbetsledare och tar en ledarutbildning så gör det en inte automatiskt till en bra arbetsledare. Det kan däremot underlätta. Man börjar reflektera över sitt ledarskap och det måste man göra hela tiden. Övning ger färdighet.

Lämna en kommentar