Ledarskapsstilar – Ledarskapsutbildning

Vilka ledarskapsstilar gäller för dig?

På vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef lär du dig mer om olika ledarskapsstilar. Det finns många olika stilar inom ledarskap. Och val av ledarskapsstil är i många fall den som är avgörande för hur väl en chef och ledare kommer att lyckas med sin uppgift. Det är ju trots allt ledaren som ska få de övriga i gruppen att känna sig motiverade och inspirerade att jobba hårt för gruppens bästa. Och vilka ledarskapsstilar påverkar ju i stor grad hur pass inspirerande och motiverande som ledaren verkligen är.

Vi kan varmt rekommendera att du deltar i en ledarskapsutbildning. Där man både lär sig om olika organisationsteorier och diskuterar vilka ledarskapsstilar som passar bäst ute i den egna verksamheten.

Auktoritära ledarskapsstilar

Går man tillbaka några år i tiden så var den auktoritära ledarskapsstilen tydligt dominerande. Den auktoritära ledarskapsstilen kännetecknas av en ledare som inte betraktar de övriga gruppmedlemmarna på ett personligt plan. Utan mer som redskap som enbart ska beordras och tilldelas arbetsuppgifter. Den auktoritära ledaren vill även ha full kontroll, på allt som görs. Och vill också vara den som ensamt styr och tar alla beslut. Denna typ av ledarskap ger dåliga förutsättningar för att skapa god sammanhållning inom gruppen. Vilket i sin tur ger dåliga chanser att gruppen kommer lyckas väl och nå upp till sina mål och visioner. Auktoritära ledarskapsstilar är på utgående i modernt ledarskap och särskilt de ledarstilar med härskarteknik som grund.

Demokratiska ledarskapsstilar

I dagens samhälle är det istället demokratiska ledarskapsstilar som är dominerande. Den är nästan motsatsen till den auktoritära ledarskapsstilen. Och kännetecknas denna ledarstil av att ledaren i mycket större grad sätter sig in i de underordnades situation och jobbar för deras eget bästa. Till exempel så tar den demokratiska ledaren sällan eller aldrig några enväldiga beslut. I alla fall inte då det kommer till stora och viktiga frågor. Den demokratiska ledarskapsstilen innebär alltså att alla i gruppen, både ledare och underordnade. Får inflytande över de beslut som tas och har möjlighet att påverka gruppens situation med egna åsikter och synpunkter. I och med att den demokratiske ledaren sätter människan i fokus. Och ser till helheten på ett mycket bättre sätt än den auktoritära ledaren så är denna typ av ledarstil. Också det som i de allra flesta fall visar sig ge bäst resultat.

Transaktionella ledarskapsstilar

Det finns också något som kallas transaktionell ledarskapsstil och som är ganska vanligt idag. Denna ledarskapsstil går ut på att motivera medarbetarna till hårt arbete. Genom att rättvis ersättning för det arbete de utför samt belöningar för extra väl utfört arbete. Dessa belöningar kan vara i form av löneförhöjningar, bonusar, förmåner eller några eftertraktade rättigheter. Den transaktionella ledaren måste därför vara bra på att veta hur eventuella belöningar ska fördelas. Vid till exempel lönesamtal så måste ju medarbetarna bli nöjda samtidigt som lönebudgeten inte får överskridas. Att få ihop detta kan ibland vara en stor utmaning, vilket bland annat kräver att den transaktionella ledaren är bra på att förhandla och argumentera för sin sak.

Situationsanpassade ledarskapsstilar

Ett annat exempel på ledarskapsstil är olika situationsanpassade ledarskapsstilar som går ut på att ledaren måste vara flexibel och anpassa sig till de olika medarbetarnas kunskapsnivå och personliga förutsättningar, samt anpassa sig och sina ledarstilar till de olika uppgifter som kan komma att måste utföras, samt även efter de olika situationer som kan komma att uppstå.

Dessutom så finns den transformella och den karismatiska ledarskapsstilen som går ut på att ledaren använder sin karisma och personliga utstrålning till att engagera och inspirera de andra i gruppen. Vilka ledarstilar passar dig?

Ledarskapsstilar ledarskapsutbildning

Lämna en kommentar