Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram för aktivt ledarskap

Vill du stärka din roll som chef eller ledare och skapa ett effektivare och mer hållbart ledarskap? Då är våra ledarskapsprogram något för dig! Vi kan erbjuda dig eller ditt företag förstklassig ledarskapsutbildning som utvecklar och vidareutbildar olika typer av ledarskap. Att gå ett ledarskapsprogram hos oss kan hjälpa dig eller er som är ledare att nå större och bättre resultat. Nå ut till flera och få ett bättre samarbete inom organisationen eller företaget. Din kurstid hos oss kan ge den nystart ditt ledarskap behöver för att det ska fortsätta kännas som en inspirerande uppgift.

Ledarskapsprogram för effektivt ledarskap

Att gå ett ledarskapsprogram hos oss är att investera i ett bättre och mer effektivt ledarskap. Som kan ge goda resultat och ökad effektivitet på företaget eller organisationen. Vi hjälper er att uppnå målen med ert ledarskap och ger er nya goda idéer som kan ta ert ledarskap till nya nivåer. Vi har ledarskapsutbildningar som passar olika behov och olika typer av ledare. Vare sig om du är ny som ledare eller erfaren så har vi kurser anpassade för just dig och dina önskemål.

Ledarskapsutbildningar om ledarskapets grunder

Som ledare är du en förebild som förutsätts inspirera och motivera andra människor. Detta kan vara en härlig uppgift men en ledares vardag kan också vara fulla med krav och åtagande. Ibland kan kanske förväntningarna på dig som ledare kännas övermäktiga. Våra ledarskapsprogram hjälper dig att hantera dessa krav och hitta en bra balans som funkar. Vi kan hjälpa dig att återfå fokus och hitta tillbaka till motivationen och drivkraften i att vara ledare. Våra ledarskapsutbildningar ger dig möjlighet att återkomma till ledarskapets viktiga grunder och förutsättningar. Vi uppdaterar dina kunskaper och ger dig nya perspektiv på ledarskap.

Ledarskapsprogram för ett hållbart ledarskap

Om du väljer våra ledarskapsprogram får du som ledare lära dig hur du utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap och skapar en trygghet och ett förtroende hos medarbetarna. Vi kan även hjälpa dig med hur du bygger en konstruktiv dialog och kommunikation med dina medarbetare. Som stärker samarbetet och ger ett trivsamt och välfungerande arbetsklimat. Oavsett vilka ledarskapsuppgifter du behöver öva på så kan vi hjälpa dig att hitta en ledarskapsutbildning som passar just dig eller ditt företags behov. Vi kan ge dig de verktyg du behöver för att stå förberedd inför dina uppgifter och dessutom hjälpa dig att hitta en ledarskapsstil som passar just dig och dina syften.

Ledarskapsprogram för bättre konflikthantering

Ta del av våra ledarskapsprogram om du vill lära dig om gruppdynamik. Förbättra dina förmågor till konflikthantering och stå förbered inför svåra beslut och situationer som kan uppstå när man står som ledare. Kanske känner du att du haft en fast ledarskapsroll en tid och vill utvecklas i ditt ledarskap. Våra ledarskapsprogram ger dig grunderna du behöver för att komma igång med ditt ledarskap. Men också kunskaper om hur du kan ta dig vidare.

Ledarskapsutbildning är en investering

Att gå en Ledarskapsutbildning är att investera i dig själv, företaget och för framtiden. Ledarskapskompetens är en merit som alltid kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Fördelen med en ledarskapsutbildning är att man utvecklas som människa på alla plan. Med bra ledarskap blir företagandet ingen kamp. Inget ska vara en kamp, då är det fel perspektiv man använder. Att gå ett Ledarskapsprogram och eller en ledarskapsutbildning skapar en starkare självkänsla och lockar fram din inre ledarroll. Starkare självkänsla ger dig en övertygande utstrålning som ger dig vassa fördelar inom verksamheten. Genom din utstrålning påverkar du även din omgivning i en positiv riktning vilket kan skapa nya möjligheter på många olika plan inom verksamheten.

Ledarskap måste utvecklas med tiden

Idag finns det ett brett utbud av ledarskapsprogram inom många olika områden. Ledarskap måste anpassas och utvecklas med tiden. En Ledarskapsutbildning ge dig de verktyg du behöver för att på bästa sätt genomföra dina uppgifter. Hjärtum Utbildning har utbildningar som passar alla oavsett vilka behov du har. Våra ledarskapsprogram visar dig hur du kan finna en bra balans i arbetsgruppen. Och hur du leder med självsäkerhet och självklarhet. Som ledare bör du agera självsäkert och ödmjukt, det är ledarens viktigaste grunder.

En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att återkomma till ledarskapets kunskaper och ger dig nya perspektiv på ledarskap. När du väljer Hjärtums ledarskapsprogram får du som ledare lära dig hur du utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap. Och skapar en trygghet och ett förtroende hos medarbetarna. Som ledare men inte chef, hamnar man ofta i ett dilemma; man sitter mellan chefen och arbetsgruppen.

Ledare men inte chef

Som ledare har man befogenheter som inte alltid är självklara och gränserna kan vara svåra att definiera. Många gånger hamnar man i situationer som ligger utanför sin kompetens. Hjärtum Utbildnings ledarskapsprogram ”Ledare men inte chef ” är för dig som är just det; ledare, men inte chef. Och som upplever att du vill lära dig mer om ledarskap och hur du kan hantera ditt ledarskap på ett tillfredsställande sätt.

En modern ledare tillämpar kommunikativt ledarskap

Som ledare utan chefstitel är du en informell ledare. Med det menas att du har ett stort ansvar men inte lika stor beslutsrätt. Din uppgift är att vara en mellanhand mellan chefen och medarbetarna. Ofta agerar du på delegation från din chef och det är viktigt att du känner till vilka befogenheter du har och vad som är ditt ansvar och vad är andras ansvar. När problem uppstår är det viktigt att förstå kraven, ansvaret och befogenheter.

En modern ledare behöver kunna hantera kommunikativt ledarskap, att ha en god och öppen kommunikation med medarbetarna. Detta är nyckeln till verksamhetens framgång och positiva utveckling. Som kommunikativ chef ser du det som ditt ansvar att prata med dina medarbetare på ett lättfattligt och begripligt sätt. Och lyssnar på medarbetarna deras återkoppling till dig. Ett kommunikativt ledarskap involverar medarbetarna och ställer även krav på dem att ge feedback till dig.

Ledarskapsutbildning i Göteborg, Stockholm och i Malmö

För dig som har erfaren av att leda, finns det alltid nya sätt att utveckla ditt ledarskap. Hjärtums fördjupade ledarskapsutbildning är för dig som har erfarenhet att leda andra och som vill utveckla din inre drivkraft och kanske återuppta gnistan i ledarskapet. Hjärtums ledarskapsprogram och ledarskapsutbildning genomförs i bland annat i Göteborg, Stockholm och Malmö. Genom våra ledarskapsprogram får du lära dig att vägleda med ödmjuk hand. Och samtidigt lär du dig att hantera konflikter och svåra samtal.

Att leda andra kräver övning

Att leda andra kräver övning och erfarenhet och genom att gå en ledarskapsutbildning står du bättre förberedd för att möta den utmaning ett gott ledarskap är med ett gott självförtroende. Att vara en bra ledare är en konst och mycket ska fungera för att man ska se framgångsrika resultat. Medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats på många olika nivåer. Du som ledare ska hålla igång verksamheten på lika många nivåer. Det innebär att det kan vara både roligt och krävande att vara ledare eller chef.

Ledarskapsprogram är att investera i dig själv

Förväntningarna kan vara stora och ibland reagerar vi utefter våra känslor istället för att agera efter förnuftet. Därför är ledarskapsprogram eller en ledarskapsutbildning bra att gå. Att utveckla sitt ledarskap är att utveckla din karaktär. Om du inte behandlar dig själv eller dina medarbetare med respekt nu, och gör det du måste göra, kommer du inte utvecklas och inte verksamheten heller. Vi bör alltid sträva efter att utvecklas och förbättra oss själva.

Att gå ett ledarskapsprogram hos oss är att helt enkelt investera i ett bättre och mer effektivt ledarskap vilket kan ge bättre klimat på arbetsplatsen. Vare sig om du är ny som ledare eller erfaren så har vi kurser anpassade för just dig och dina önskemål. På utbildningen certifierad ledare lär du dig bland annat hur du leder andra. Hur du sätter mål, kommunikation, konflikthantering, coachande ledarskap, medarbetarsamtal och hur du sammansätter en bra arbetsgrupp.

Ledarskapsprogram för aktivt ledarskap

På Hjärtum finns det ett ledarskapsprogram och en ledarskapsutbildning för alla typer av ledare och dessa finns att tillgå året om i flertalet städer. Bland annat finns våra utbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vårt program ”Ledare men inte chef” är ett program som riktar sig till dig som har en ledande roll i ett företag eller en verksamhet. På programmet lär du dig att utveckla din potential och din personlighet och karaktär. Och hur du hanterar olika beteenden hos dig själv och hos dina medarbetare.

Vårt ledarskapsprogram berör även kunskaper i organisationslära och affärsrelationer. Hur grupprocesser fungerar och hur gruppdynamiken påverkar effektiviteten i arbetsteamet. Många organisationer efterfrågar ofta kommunikativa ledare, och poängterar vikten av att kunna leda genom en god dialog och tydliga mål.

Certifierad ledare

Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en förmåga att tydligt förmedla organisationens mål. Detta blir länken mellan medarbetarna och organisationens ledning. En bra kommunikativ ledare bidrar också till att skapa tydlighet och struktur. Efter en utbildning till certifierad ledare hos Hjärtum, kommer du att kunna anpassa dig efter situation och målgrupp. Du får lära dig konsten att bemöta människor på bästa sätt för att skapa positiva relationer. Om du har de rätta egenskaperna och en passion för relationer har du alla chanser till att bli en expert inom området ledarskap.

Vi lär dig hur du utformar handlingar, planerar och ställer upp mål och genomför ditt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Välkommen till en utvecklande och spännande resa och en givande kurstid tillsammans med oss!

Ledarskapsprogram om leda, ledarskapsutbildning i London

Lämna en kommentar