Chefsutbildning – Ledarskapsutbildning

Chefsutbildning – utbildning för ny som chef

Chefsutbildning ny som chefEn ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef ska vara en modern chefsutbildning, som innehåller flera viktiga områden inom ledarskap. Här tar vi upp några viktiga kriterier för dig att titta efter. Vill du gå direkt till chefskursen Ny som chef, klicka på länken, så kommer du till Hjärtum Utbildnings hemsida. Där kan du läsa om fler ledarskapsutbildningar och även andra kurser.

Att gå en ledarskapsutbildning inriktad mot nya chefer är mycket värdefullt när du ska ta sig an din nya roll. Du lär dig vad som förväntas av dig och blir förberedd på de krav som dina medarbetare och din chef kan komma att ställa på dig. Med chefsrollen kommer och ansvaret och utan utbildning kan det kännas nervöst att axla rollen. Men med rätt ledningsverktyg och fakta i ledarskap i bagaget kommer du att känna dig mycket mer säker och trygg i din nya karriär. Våra duktiga utbildningsledare guidar dig genom ledarskapets många olika aspekter och sätter fokus där det ska vara; på att du ska lära dig att leda andra.

Är du ny som chef – nivå 1?

Det första du måste undersöka är nivån på kursen, riktar den sig till någon som är ny som chef eller till någon som vill vidareutveckla sitt chefskap? Är inriktningen mot formella nya chefer eller mot mellanchefer? Välj den chefsutbildning som bäst passar in på dig själv.

Chefsutbildning om ledarskapets kärna

Generellt kan man säga att en renodlad chefsutbildning alltid innehåller ett avsnitt om ledarskap. Det är ju själva kärnan i att vara chef. Du behöver ordentliga kunskaper i ledarskapets kärna för att utvecklas som ny chef och bli den starka ledare som dagens näringsliv efterfrågar.

Chefsutbildning ny som chef chefskapChefens arbetsuppgifter

Det är inte ovanligt att man uppmuntrar till att ställa krav på chefen och ifrågasätta på många arbetsplatser. Företagskulturen har gått från att vara mycket hierarkisk till att endast några nivåer platt. Dessutom har chefens arbetsuppgifter förändrats och därmed har också dagens chefsutbildning förändrats. Tidigare var chefen mycket detaljkunnig om de produkter eller tjänster som hans enhet producerade. Nu är det istället själva ledarskapet som chefen är bra på.

Ledarskapsutveckling för chefer

Expertkunskapen har överlämnats till medarbetarna och chefen ska leda teamet mot företagets målsättning. Det här är en mycket praktisk ledarskapsutveckling. Det ökar rörligheten och öppnar upp nya chefsdörrarna för fler individer än tidigare. Detta är ett vanligt sätt att rekrytera chefer inom internt inom organisationen. Men det är lika vanligt att anställa någon ny chef utifrån. Fördelen med nyrekrytering är att denne kan tillföra nya idéer och ny inspiration teamet.

Modernt ledarskap på chefsutbildning

Modernt ledarskap handlar om att utveckla sig själv som ledare samtidigt som medarbetarna går framåt i sin utveckling. En ledarskapsutbildning innehåller ofta ett inslag om coachning. Vilket innebär att du som ny chef guidar och lotsar en medarbetare längs dennes väg mot sitt individuella mål. Målet har naturligtvis bäring på arbetsuppgifterna och harmonierar med företagets intentioner och verksamhet.

Chefskap i fokus under chefsutbildning

Genom en chefsutbildning kan du utveckla ditt chefskap och bli den bästa chef du kan bli. Där får du genom teori, ledarskapsfilosofi och praktiska övningar i ledarskap. Som du kommer att ha nytta av i hela din framtida karriär som chef.

Chefsutbildning ny som chef chefskapNy som chef lär sid att prioritera

Som ny chef har du höga förväntningar på dig och dina ansvarsområden. För att kunna hantera dessa måste du hitta ett sätt som passar dig i din chefsroll. En av de viktigaste delarna i ditt chefskap är att du måste lära dig är att prioritera.

Ny som chef utvecklar sin chefsroll

Som ny chef har du bland annat huvudansvaret för resultat. Att i denna nya chefsroll se dig själv som offer och inte stå för sådant som möjligen gått snett inom företaget är inte att rekommendera. Att skylla på andra när saker går dåligt är inget chefskap. Som ny chef tar du tag i de problem som uppstår och inse att du är ytterst ansvarig för vad som sker.

Chefsutbildning om vad chefskap innebär

Att som ny som chef gå en ledarskapsutbildning är något som kommer att gynna dig på arbetsmarknaden. Och under en chefsutbildning lär du dig vad chefskap är. Chefsutveckling innebär att våga testa okänd mark och inte vara rädd för att se nya möjligheter. Att lära sig ny kunskap om vad chefskap innebär är något som får oss individer att växa och upptäcka nya sidor hos oss själva som vi inte visste fanns.

Självkännedom är viktigt för ny som chef

Självkännedom är grunden till allt vi företar oss så ta chansen och utforska ditt inre. Det är ingen som förväntar sig perfektion av dig som ny chef så tro inte att du har alla svaren utan ta tillvara på den kompetens som finns runtomkring dig.

Ledarskapsutbildning är vägen till bra ledarskap

En chefsutbildning är till för både den som är ny som chef och för den som redan sitter som i chefspositionen men som vill utöka sin chefskompetens. När man genomgår en chefsutbildning får man chansen att utvecklas som ledare. Med hjälp av en bra och effektiv chefsutbildning kommer man få en större förståelse för vad som krävs för att vara en bra ledare. Utbudet av chefsutbildningar är stort och väldigt bra.

Undersökningar visar att de företag som låter ledarna genomgå utbildningar i hur man är som chef har bättre strategier för sitt chefskap och därmed färre sjukskrivna.

Chefsutbildning är viktigt för jämställdhet

Chefsutbildning har även haft en, och har en stor och viktig betydelse för jämställdhet. Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst hade under flera år ett program. Med fokus på att kvinnor skulle utbildas till ledare för att bli en bra chef. Idag sitter flera av kvinnorna som genomgick detta program med chefspositioner.

Chefskompetens och ledaregenskaper

Att utföra ett chefskap är inte alltid något självklart. Med en chefsutbildning kan man få motivation till att hitta sin egen personliga ledarstil. Man får även lära sig att motivera medarbetarna på arbetsplatsen. Man får lära sig hur man leder större och mindre grupper och hur man bygger tilltro och en god lagkänsla på jobbet. Under en utbildning i chefskap och ledarskap kommer ens chefskompetens att öka. Och man kommer få ledaregenskaper som är nödvändiga i framtiden. För att veta hur man ska gå tillväga är det viktigt att man får bra vägledning. Idag finns det riktigt bra och kompetent hjälp i hur man kan genomgå en chefsutveckling till det bättre. När man sedan är klar kan man själv vara den som agerar rådgivare och coach, vilket är något som många förväntar sig av en chef.

Utbildning i ledarskap

Idag är chefsutbildning vanligt inom flera yrken. Försvarshögskolan har idag UGL, utveckling av grupp och ledare. På UGL har man enda sedan 1981 genomgått chefsutbildningar, vilket är och har varit enormt givande. Det är inte bara inom försvaret en utbildning i ledarskap används, allt från kontorslandskap till byggnadsområden, inom vård och omsorg och i skolvärlden.

Chefskurs i Stockholm, Göteborg och Malmö

Under en chefskurs får man lära sig genom chefsträning vad det finns för olika typer av ledarskapsstilar. Och vilken ledarskapsstil som är bäst anpassad för den arbetsplats man jobbar på och för den person man är. Men att vara en chef innebär inte bara att kunna styra och bestämma, utan det innebär också väldigt mycket ansvar. På en chefsutbildning får man lära sig hur man som chef ska kunna ta kontrollen och ansvara över arbetet. Man får chansen att känna på hur det är att ha ett tungt ansvar och hur man tacklar den känslan på bästa sätt. Att vara ledare eller chef kräver att man har en stabil plattform att stå på. Chefskap handlar om förtroende och säkerhet. Under en chefsutbildning med en eller flera chefskurser kan man få en betydelsefull grund som kan hjälpa till i resten av ens arbetskarriär.

Viktigt att kommunicera med medarbetarna

Som chef måste man kunna kommunicera med medarbetarna, vilket är något som man får lära sig under en chefsutbildning. Man får även lära sig hur man går till väga för att själv känna sig bekväm i chefsrollen. Och hur man får medarbetarna att känner av ens chefskompetens, vilket gör att de kan känna att det finns en ömsesidig förståelse. Under en utbildning inom chefskap förberedas man på hur rollen som ledare och hur arbetet kommer att bli. Det kommer bidra med en säkerhet som genomsyrar hela arbetslaget.

Bristande dialog och kommunikation kan vara den bristande länken för en chef. Både för en som är ny som chef och för en redan erfaren ledare. Det är A och O att man pratar öppet och att alla får känna sig betydelsefulla. Förr såg det annorlunda ut. Det handlade mestadels om att ge strikta order till medarbetarna. Idag lägger man ner mer tid på kontakt och kommunikation. Det har visat sig att det ger en bra atmosfär på jobbet. Som i sin tur leder till att alla mår bra och att alla presterar bättre.

Chefsutbildning är en typ av utbildningsvetenskap

Det handlar om forskning om lärandet i arbetslivet och i samhället. Forskningen tittar på vilka typer av pedagogiker som fungerar bäst och vilken effekt de har på. Det pågår ständigt analyser och tester om vad som ger bästa chefsutveckling. Det kan vara allt från att man lär sig mer om man är glad. Man presterar bättre sittandes vid ett fönster, medarbetaren mår bättre om man sover ut ordentligt, listan kan bli längre.

Rollen som chef i fokus under chefsutbildning

Med en chefsutbildning kan man få reda på var ens svagheter och ens styrkor ligger. Man får lära sig hur man kontrollerar olika egenskaper. När man har rollen som chef är det viktigt att man inte bara känner till medarbetarnas olika egenskaper, utan också att man vet vad man själv är bra och dålig på. Självinsikt är betydelsefullt, speciellt för en som ska leda en grupp. En chefskurs kan ge större förståelse för detta och även hjälpa till på traven med att utveckla de olika förmågorna. Att genomgå en chefsutbildning innebär också att man genomgår en chefsutveckling.

Chefsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

I våra största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö finns det flertal chefsutbildningar som kan erbjuda riktigt bra vägledning. De är fyllda av användbara övningar och information om hur man ska handskas med den roliga. Men ibland svåra uppgiften som man tar på sig som ny chef eller som man har om man redan är en erfaren chef. Det finns olika intensiva chefskurser med olika mycket fokus på olika delar av chefskapet. Ibland läggs största vikten på hur man strukturerar upp grupper. Om hur man sätter lagom med krav på medarbetarna eller hur man tar ansvar. Detta är bara några punkter som utbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kan erbjuda. Ibland kan det vara svårt att veta vad det egentligen är som man själv bör utveckla. Att varje chefsutbildning ger en relativt övergripande vägledning där de mest nödvändiga. Och vanligast förekommande problem tas upp, är därför en fantastisk förmån.

Chefsrollen och chefskompetens under chefskurs

Det finns flera frågor som är både aktuella och viktiga, som ständigt kommer upp på den chefskurs man väljer att gå. Under en chefsutbildning får man bland annat träna på hur man tar ansvar. Hur man får en genomgående och bra dialog med medarbetarna. Hur man handskas med konflikter som ofta kan uppstå och hur man helt enkelt blir ett med chefsrollen. Genom att prova på olika chefssituationer som är mer eller mindre bekväma. Kan man få en bra och realistisk syn på hur det ser ut att vara en chef eller en ledare i verkligheten. En chefsutbildning ger bra förberedelser inför framtida utmaningar.

För alla som är nya i rollen som chef eller som vill bli bättre chefer är en chefsutbildning verkligen att rekommendera. En chefskurs kan verkligen ge riktigt goda resultat på kort tid. Genom att genomgår en chefsutbildning kommer man att med hjälp av enkla och smarta medel kunna visa på hög chefskompetens. Men även utvecklas som både människa och ledare.

Chefsutbildning ny som chef chefskap

Lämna en kommentar