Basutbildning för nya chefer

Grunden till ett personligt och framgångsrikt ledarskap

En basutbildning i ledarskap för dig som är nybliven chef ger dig grunden du behöver för att inleda din nya karriär på ett bra sätt. Du lär dig den viktiga basen i ledarskapet. Det sparar både tid och oro på att vara förberedd på förväntningar och krav. Utbildningsprogrammet i vår ledarskapsutbildning för nya chefer ger dig kunskaper som du kommer att ha användning av direkt. Du får praktiska verktyg och fakta som backar upp användningen dem. Det ger med andra ord en solid grund att stå på och gör dig mindre känslig för plötsliga förändringar i ledarskapet.

Nybliven chef – kunskap ger dig trygghet

Du som är nybliven som chef har från ena stunden till den andra fått hela ditt arbetsliv förändrat. Du finner dig själv plötsligt i nya situationer, som du inte har någon tidigare erfarenhet av. Det ställer många nya krav på dig. För att känna dig trygg och säker i din ledarroll behöver du få tillgång till en uppsättning nya verktyg. Tillsammans med ny kompetens inom ledarskapets område blir du redo att möta ledning, medarbetare och dig själv som ledare. Gå gärna en basutbildning i ledarskap så att du kan börja samla på dig de ledningsverktyg du kommer att behöva.

Basutbildning i ledarskap för nybliven chef

Som nybliven chef ska du inte bara lämna ditt välbekanta arbete som specialist och sätta dig in ditt nya ansvar. Du ska även kunna leda andra och se till att din nya arbetsgrupp strävar mot gemensamma mål. Med chefskapet följer mandat att fatta beslut och visa vägen, men också ansvar för dina medarbetares utveckling och trivsel.

Du har blivit utsedd till chef, nu ska du också bli en framgångsrik ledare, vilket är något som du själv måste åstadkomma. Med en bred ledarskapsutbildning, specialanpassad för just nyblivna chefer och de dilemman ni ställs inför, ökar dina möjligheter att få en bra start. Vår utbildning Ny som chef är väl avvägd. Du får intensiva dagar men ändå med utrymme för reflektion över vad du lärt dig. När utbildningen är slut har du fått många nya insikter och är redo att prova dem i praktiken.

Nybliven chef får nya områden

När du går in i rollen som nybliven chef är det många nya områden som väntar dig. Du är t ex arbetsgivarpart i förhandlingar med din personal, vilket ställer krav på kunskap inom arbetsrättens snåriga område. Du behöver känna till grunderna i lagstiftningen inom detta område och kunna tolka lagar och regler. Då gör du rätt från början.
Ekonomisk grundkunskap är en förutsättning för att lyckas som ledare. Utan den är det svårt att läsa och förstå årsredovisningar, bokslut, m fl ekonomiska rapporter. Att kunna styra efter relevanta nyckeltal, göra en realistisk budget och kunna motivera dina beslut i ekonomiska termer är viktiga inslag för dig som nybliven chef.

Många gånger kommer du att hamna i förhandlingssituationer, både med din personal och med kunder och leverantörer. Att du då har kunskap om effektiv och trovärdig förhandlingsteknik underlättar dina möjligheter att lyckas vid förhandlingsbordet. Försök att hitta en utbildning som är inriktad på förhandlingsteknik, det är mycket användbart att ha i bagaget.

Idag är det vanligt att team och grupper består av människor från flera olika kulturer. Som ledare på en multikulturell arbetsplats är det av stor nytta att ha kunskap om hur de kulturella aspekterna påverkar arbetsgruppen. Det kan handla om hur man uppfattar service och hur man integrerar medarbetare med annan etnisk bakgrund i arbetsgruppen.
En av dina viktigaste och svåraste uppgifter är att genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med dina medarbetare. Det är viktigt att samtalen har en viss struktur, att innehållets är tydligt och utförts med god samtalsmetodik. Först då blir medarbetarsamtalen motiverande för medarbetaren och skapar både kort- och långsiktiga resultat.

Fördjupa din kunskaper genom en basutbildning i ledarskap

Detta var några exempel på de nya områden du kommer att stöta på i ditt arbete som nybliven chef. Utbildningen Ny som chef ger dig en mycket gedigen grund att stå på och förbereder dig för din första tid som ny chef.
Efter ett tag kan behovet av än mer djuplodande kunskaper inom vissa specialområden göra att du behöver förstärka din utbildning med riktade kurser inom t ex arbetsrätt, ekonomi eller medarbetarsamtal. Hjärtum Utbildning erbjuder vidareutbildning inom de flesta av ledarskapets olika områden så att du hela tiden kan bygga på och utöka din ledarkompetens.