Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning leder till bestående kompetensutveckling – välkommen till Hjärtum Utbildning och en blogg om ledarskap och utbildning. På våra utbildningar lär du dig om ledarskap och bygger upp dina färdigheter i att leda andra. Detta är en god investering för framtiden. En ledarskapsutbildning hos oss är en bra hjälp på vägen mot ett modigt och starkt ledarskap. Du lär dig hantera såväl svårigheter och hinder som att anställa och coacha medarbetare. Alla dessa uppgifter faller på ledarens lott och med en utbildning är du väl förberedd.

För att bli en stark ledare behöver du få tillgång till aktuella ledningsverktyg och även lära dig hur du ska använda dem. Då kommer din roll som ledare att bli betydligt lättare och du kan fokusera på kärnan i ledarskapet; att motivera din personal att följa dig mot uppsatta mål. Dina färdigheter som ledare förstärks under en utbildning och du kan diskutera och öva på olika situationer som kan uppstå.

Mer information om ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Vi har erbjudit ledarskapsutbildning i 25 år, så du kan med trygghet boka din utbildning hos oss. Våra utbildningsledare är erfarna, pedagogiska och dessutom mycket trevliga. Du kan lätt diskutera dina frågeställningar under utbildningarna och har även möjlighet att höra av dig efter utbildningen om något dyker upp som du behöver svar på. Om du behöver hjälp att välja ledarskapsutbildning bistår vi gärna med vår kunskap. Vill du komma direkt till ledarskapsutbildning hos oss, klicka på respektive utbildning nedan.

Det finns fler ledarskapsutbildningar på vår hemsida: kompetensutveckling.

Vad ger en ledarskapsutbildning?

Alla vet nog vad ledarskap är, men få kan förklara vad det verkligen betyder. Det kan också betyda olika saker för olika organisationer. Att ni skapar en sammanhållen definition inom er organisation är ett bra för att utveckla framtida både nuvarande och framtida ledare. Ni kan lättare upprätthålla enighet och ett starkt ledarskapsfokus. Fokuset blir ännu starkare med kontinuerlig ledarskapsutbildning, där ledarna blir uppdaterade om vad som händer inom området. Utbildningar för ledare ger en bra bas att stå på och kan fungera som en språngbräda mot ännu mer ansvar. De ger praktiska färdigheter inom ledarskap och ökar kunskapsnivån inom vitt skilda ledarämnen. Till exempel att leda tidigare kollegor, att hålla svåra samtal, att anställa eller att coacha.

Många företag pratar om ledarskapsutbildning och hur bra det vore med bättre kunskaper inom området. Det är dock inte alltid som ord övergår i handling, vilket är synd. Kanske kan ett första steg mot en utbildningsplan vara att försöka sätta ord på själva definitionen av ledarskap. Vad innebär en ledare för oss? Det kan vara svårt att hitta rätt definition, men när det jobbet är gjort väntar belöningen. Genom att ni tar er tid att definiera ledarskap och vad som gör en ledare är avgörande för att ni ska kunna bygga en sammanhållen kultur och utveckla framtida ledare.

Vad innebär ledarskapsutbildning för er?

Om du frågar 100 ledare om vad de tycker en ledarskapsutbildning ska innehålla får du sannolikt 100 svar. Det är ett ord vi använder med jämna mellanrum, utan att egentligen definiera. Vi tar själva begreppet ledarskap för givet och utgår från att vi alla vet vad ledarskap är. Vi antar också att alla vet vad en bra ledare är och vad en bra ledarskapsutbildning ska innehålla.

Vissa ledare definierar utbildning i ledarskap som att lära sig affärsmannaskap och att sätta en vision eller uppnå mål för ett företag. Andra chefer fokuserade mer på att utveckla och förstärka mänskliga egenskaper som empati, ödmjukhet och mångfald. Svaren kan vara olika men de är alla rätt. Varje ledare har sin egen personliga definition av ledarskap. Detta påverkar hur de leder liksom kulturen i företaget också sätter riktningen för ledarskapet och därmed vad en ledarskapsutbildning ska innehålla. Insikterna om ledarskap och utbildning kan också förändras i och med att ledarna själva förändras. Med nya ledare kommer nya färdigheter och andra kunskaper, vilket påverkar den övergripande kulturen och dess medarbetare.

Vem är ledare hos er?

Vilken sorts person är ledare hos er? Det har funnits oräkneliga ledare genom historien som ledde människor, men var omänskliga och saknade empati. Ska de ändå räknas som ledare? Finns det ledare hos er som ”leder” genom att bestämma allt, köra över andra och bara tänka på sig själv? Ska de få fortsätta att leda på detta sätt? Skicka dem på en ledarskapsutbildning, som ger dem kunskaper om att leda på ett nytt sätt. De behöver lära sig att människor drivs av motivation, inte att bli härskade över. Ledaren behöver lära sig genom en utbildning hur han eller hon gör en positiv inverkan på människorna omkring dem.

En ledare är någon som kan se hur saker och ting kan förbättras och som samlar människor för att gå mot den bättre visionen. Ledare kan arbeta för att förverkliga sin vision samtidigt som de sätter människor först. Att bara kunna motivera människor räcker inte – ledare måste vara empatiska och få kontakt med människor för att lyckas. Ledare behöver inte komma från samma bakgrund eller följa samma väg. Framtida ledare kommer faktiskt att vara mer mångsidiga, vilket ger en mängd olika perspektiv. Naturligtvis kan andra människor inte hålla med om min definition. Det viktigaste är att organisationer förenas internt med sin definition av ledarskap.

Skaffa en tydlig definition av ledarskap

Med så många olika åsikter om ledarskap är, måste varje organisation ha en tydlig definition av vad ledarskap är hos dem. Det ska vara lätt att se vad det innebär att vara ledare inom sitt företag. Er definition kan utvecklas med tiden. Det är bättre att ha en grundläggande och enkel definition, än att inte ha någon alls. Ta gärna hjälp av en ledarskapsutbildning, där utbildningsledaren kan lära er hur ni kan jobba med dessa frågor.

En överenskommen ledarskapsdefinition kan hålla alla på samma sida. Det kan hjälpa till när ni väljer utbildningsprogram för nya chefer, till exempel. Om de nya ledarna är rätt förberedda, kommer de att passa in i ert företag som handen i handsken. Sannolikheten blir större att rätt personer hamnar i ledande positioner. En utbildningsarrangör kan hjälpa er att arbeta fram en plan för era utbildningsinsatser. Ni får stöd i vilka innehållspunkter som bör finnas med och på vilken nivå kunskaperna bör ligga.

Om er gemensamma ledarskapsdefinition fokuserar på att ha ödmjuka ledare som agerar som coachare, hjälper det er att säkerställa att ledare som passar dessa egenskaper utvecklas och premieras. På samma sätt kan ni istället välja att fokusera på ett ledarskap som är affärsinriktat. Då är det ekonomiska mål som är drivkraften, vilket innebär att endast ledare som prioriterar dessa saker skulle främjas i företaget.

En ledarskapsutbildning kan hjälpa er

Det finns ledarskapsutbildning som lär ut tekniker för hur ni tar fram program för era ledare. Ni kan få stöd med att skapa ett ledarskapsprogram som är utformat för att attrahera, utveckla och främja de bästa kandidaterna till ledarroller hos er. Kunskaper erhålls om vilka tekniker som finns för att identifiera de färdigheter och tankesätt som krävs av just era ledare. Ni lär er att hitta potentiella kandidater för dessa egenskaper och hur ni kan hitta dem redan i rekryteringsfasen. På så sätt kan ledare som passar er profil identifieras och anställas.

En ledarskapsutbildning hjälper er att säkerställa att ni har en konsekvent definition av ledarskap. Ni lär er att se och hitta de människor som bäst representerar kulturen och värderingarna hos er. Genom rätt kunskaper kan ni se till att rätt medarbetare befordras till ledande positioner. Ni undviker på detta sätt att anställda en ledare som har fel fokus för er. På en annan arbetsplats skulle ledaren passa utmärkt, men inte hos er. Ledarskapsutbildning kan vara en stor hjälp när det kommer till att främja att rätt personer hamnar på rätt plats. Ni får insikter om vad ni måste göra för att att upprätthålla en sammanhållen arbetsmiljö, som passar för just era ledare.

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Vi har ledarskapsutbildning som ger ledare kunskap om chefsrollen och hur man använder rätt ledarskapsverktyg. Den som är ny som ledare lär sig allt från grunder till färsk forskning. Han eller hon får genomföra praktiska övningar i till exempel ledarskapsrollen och kommunikativt ledarskap. Våra utbildningar ger verklig ledarskapsutveckling och ledarskapsträning som går att applicera i egen verksamhet direkt.

Chefsutbildning

Utbildning i ledarskap och chefsutbildning ger kunskap i ledarskap och ledarskapskultur för både chefer och ledare. Det gäller ny chef såväl som erfaren ledare. Ledarskapsutbildning för nya chefer lägger grunden för en framgångsrik ledarskapskarriär och borgar för bra ledarskap och chefskompetens i chefsrollen. I ett ledarskapsutvecklingsprogram kan t ex ledarskapsprofil, ledarskapspsykologi, coachning med coachande samtal och teamutveckling ingå. Dessutom lär du dig teambuilding och att utveckla team med ett modigt ledarskap och god kommunikation. Du får även insikter om olika ledarstilar.

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar innehåller avsnitt om ledarskapets kärna, ledarskapsförmåga, bygga team, att ge och ta feedback med mera. Du lär dig om framtidens ledarskap, om ledarutveckling, ledarskapsstilar och professionen ledarskap. Dessutom brukar ett avsnitt om konflikthantering ingå.

Ny som chef

Ledarutbildning som Att leda andra, Leda utan att vara chef och Ny som chef samt Coachande ledarskap är populära utbildningar i ledarskap. Som tar upp ledarskapscoachning i ledarskapet samt hur du utvecklar och vidmakthåller ett hållbart ledarskap. Andra ledarskapsutbildningar som Svåra personalfrågor, Agilt ledarskap och Vidareutveckla ditt ledarskap kan de ni beställa bara för er. Alla våra utbildningar genomförs av ledarskapsexperter, riktiga ledarskapsproffs. De kan titulera sig ledarskapsutbildare, ledarskapscoach, ledarskapsmentor eller ledarskapsutvecklare. Det mesta går även att genomföra som företagsanpassad ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning och forskningen

Ledarskapsforskning driver dagens ledarskapsteknik för ett framgångsrikt ledarskap. Under en utbildning får du ta del av senaste rönen. Det kan till exempel handla om distansledarskap, att leda i förändring, att coacha och så vidare. Låt din ledarskapsresa ta vägen förbi en ledarskapsutbildning. Då får du fakta, tips och övning som leder dig till ett gott och aktivt ledarskap. Väl mött och boka in dig på chefsutbildning eller ledarskapsutbildning hos oss. Genom chefsutveckling på hög nivå stärker du ditt ledarskap!