Sydney

Ledarskapsutbildning i Sydney

Vi har valt att förlägga vår ledarskapsutbildning till Sydney, Australien. Av flera skäl. Ett är att Australien är ett utmärkt exempel på en typ av affärskultur som blir alltmer vanlig. En affärskultur som vuxit fram ur det som gjort Australien till det land det är idag. Ett annat skäl är att Australien får ett allt större utrymme som finansiell och kulturell metropol. Trots avståndet, så ökar också det svenska ekonomiska utbytet med landet.

Ledarskapsutbildning i SydneyMen vi tar det från början. Sydney är huvudstad i New South Wales. Staden är tillika den största staden i Australien.Staden har omkring 4,6 miljoner invånare. Staden har flera kända turistmål. Till exempel operahuset, vars siluett känns igen av många fler än bara de som besökt staden och landet. Sydney ligger på den australiska östkusten och har världens största naturliga hamn. Andra kända turistmål i staden är the Royal National Park, Bonds Beach, Royal Botanic Garden och Sydney harbour Bridge. En ledarskapsutbildning i Sydney blir således inte bara en kurs i ledarskap, utan även en reseupplevelse.

Australien

Urinvånarna i Australien har funnits sedan minst 30,000 år. Den nuvarande vita befolkningen kom dit först 1788 som brittiska nybyggare. Det blev sedan en straffkoloni fram till mitten av 1800-talet.

Idag är Australien och i synnerhet Sydney ett globalt kulturellt och ekonomiskt centrum. Av stadens 4,6 miljoner invånare är cirka 1,5 miljoner födda i utlandet. Sydney är därför en av de mest mångkulturella städerna i världen. Miljontals turister kommer också hit varje år. Enligt vår uppfattning är Sydney den perfekta staden för en ledarskapsutbildning.

Inte bara till folkmängden är Sydney landets största stad, utan även till ekonomin.

Att förlägga en ledarskapsutbildning dit är alltså ett självklart val. På kursen får du lära dig en hel del om Australien som land. Men också ur ett affärsmannaperspektiv. Hur skiljer sig affärsmentaliteten i Australien mot vår svenska? Vi kommer att gå igenom mycket som du behöver veta för att fungera i landet. Och som även ger dig fördelar gentemot människor du möter från andra delar av världen.

Ledarskapsutbildning som ger dig försprång

Det som är utmärkande för australienska affärsmän är deras informella attityd. Med ett leende och en handskakning kommer du långt. Var rakt på sak. Undvik långa utläggningar. Försök hålla dig till fakta. Ödmjukhet är en annan viktig egenskap i Australien. Försök aldrig att framhäva ditt ego. Försök inte imponera. Om du lyckas imponera på någon lär du aldrig märka det. I vår ledarskapsutbildning i Sydney får du lära dig hur du smälter in.

Du får lära dig hur din motpart fungerar i en förhandlingssituation. Hur de ibland kan nedvärdera sig själva. Och hur du då bör reagera. En ledarskapsutbildning som ger dig ett försprång framför andra.

Australienska affärsmän älskar att debattera. Du behöver inte vara orolig för att de ska bli arga om du säger emot. Det är underhållning för dem. De har heller inte svårt att säga nej. Så du får oftast ett rakt och ärligt svar. Missa inte chansen att lära känna det riktiga Australien. I vår ledarskapsutbildning i Sydney.