Svåra personalfrågor

Utbildningen Chefens samtal tar upp svåra personalfrågor

En ledarskapsutbildning om svåra samtalVår ledarskapsutbildning som tar upp både medarbetarsamtal och svåra personalfrågor heter kort och gott Chefens samtal. Som chef ställs du ibland inför svåra och obekväma situationer. En sådan situation är när du måste hålla ett jobbigt samtal med en medarbetare. För att hantera uppgiften rätt bör du gå en utbildning som lär dig grunderna i att hålla svåra samtal. Detta gäller särskilt om du är ny som chef och känner dig osäker på vad du kan och får säga. Med kunskaper i samtalsmetodik och arbetssätt i dialogen blir samtalet så mycket enklare.

En ledarskapsutbildning i samtal förbereder dig

Vissa samtal kommer kanske alltid kännas jobbiga. Men med lärdomarna från utbildningen Chefens samtal vet du hur du kan ta dig an svåra situationer och hanterar dem på ett direkt och korrekt sätt. Det underlättar enormt mycket att vara väl förberedd. Genom att gå vår ledarskapsutbildning som bland annat tar upp hantering av svåra personalfrågor lär du dig hur du ska göra. Du får kunskaper som gör att du kan förstå och lösa konflikter, hantera uppsägningar och hålla de svåra samtalen. Genom att höja kunskapsnivån i samtalsteknik minskar stressen och du känner lugn istället för oro inför samtalen.

Konkreta lärdomar

Under utbildningen får du relevanta och konkreta lärdomar kring olika chefssamtal. Bland annat tar utbildningsledaren upp exempel som tydliggör olika problemsituationer. Du får öva på hur du hantera samtal som måste ta upp sämre prestationer, missbruksproblem, mobbning, samarbetsproblem och misskötsel, för att nämna några. Även problem med hög sjukfrånvaro och låg arbetsmoral kommer upp på utbildningens agenda. Att kunna bemöta och hantera alla dessa frågor är viktiga för dig som chef och en utbildning ger dig värdefull vägledning.

Ur innehållet i utbildningen

Utbildningen innehåller många olika delar, eftersom den tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Bland kursmomenten hittar vi förberedelser inför båda typerna av samtal och praktiska exempel och lösningar på svåra samtal. Hur du kommunicerar, lyssnar och uppmuntrar till samtal ingår också. Innan kursdagens slut kommer du att se helheten i samtalen och kunna utvärdera prestation och kompetens och ge feedback. Du lär dig jobba med något som vi kallar två-faktorteorin och får ta del av konkreta exempel på bra och mindre samtal.

Alkoholmissbruk, mobbning och trakasserier

Att behöva tillrättavisa sin personal och framföra klagomål eller besvikelser hör väl knappast till någon av chefens mer roliga arbetsuppgifter. Men ibland är det absolut nödvändigt att ta ett samtal om exempelvis ständiga förseningar, slarvigt utfört arbete eller samarbetsproblem. Än jobbigare kan det bli om det gäller faktorer som exempelvis ett misstänkt alkoholmissbruk, mobbning och trakasserier eller uppsägning. God ledarskapskompetens och människokännedom underlättar vid dessa svåra samtal, både för dig själv och den eller dem du behöver föra samtalet med. Vår ledarskapsutbildning utökar dina kompetenser i bemötande och konflikthantering och gör dig till en mer skicklig samtalspartner.

Att hålla svåra samtal med medarbetare

Alla människor är olika och som chef behöver du lära dig att hantera och anpassa dig efter olika personligheter. Detta kan vara särskilt viktigt när du behöver hålla svåra samtal med en medarbetare. Genom att försöka förstå bakgrunden till dina medarbetares agerande, och möta dem med respekt och kompetens kan samtalen bli mindre smärtsamma och mer konstruktiva. Att vara väl förberedd, framföra tydliga budskap och vara väl insatt i arbetsrätt är viktiga faktorer för att lyckas hålla konstruktiva samtal om svåra personalfrågor. Vår ledarskapsutbildning hjälper dig att skaffa den kompetens och den förkunskap som krävs för att kunna agera på ett korrekt och professionellt sätt.

Ledarskapsutbildning med praktiska exempel

Vår ledarskapsutbildning Chefens samtal erbjuder dig praktiska exempel och lösningar på svåra samtal så att du får öva dig inför olika tänkbara scenarion. Vi lär dig hur du samtalar om olika problemsituationer såsom mobbning, misskötsel av arbete, hög sjukfrånvaro m.m. Du får också lära dig vad du bör tänka på när du ska meddela svåra beslut som exempelvis uppsägning eller omplacering. Kursen tar upp viktiga faktorer som konsten att lyssna och att genomföra svåra samtal med omtanke och respekt. Vi tar upp vad du behöver tänka på vid olika situationer så att du får en stark och trovärdig grund att stå på när du ska ta dig an svåra samtal.

Få kunskaper i kommunikation och konfliktlösning

Svåra personalfrågor ledarskapsutbildning

Det är aldrig lätt att behöva ta upp obekväma saker med en medarbetare eller behöva ge besked som du vet personen helst hade sluppit höra. Vid svåra samtal kan du som chef få möta både ilska och tårar. Genom kunskap och förberedelser kommer du slippa mycket av den stress och oro som man kan känna inför svåra samtal. Och också veta hur du på bästa sätt kan möta och underlätta för din medar

betare. Vår ledarskapsutbildning erbjuder dig utbildning och kompetens. Du utvecklar dina kunskaper i kommunikation och konfliktlösning. Utbildningen hjälper dig med hela processen som svåra samtal kan innebära, förberedelser, själva samtalet och den viktiga uppföljningen.