Svåra personalfrågor

Svåra personalfrågor och vad gäller?

Svåra personalfrågor ledarskapsutbildningUtbildning i svåra personalfrågor. Som chef ställs man ibland inför svåra och obekväma situationer som när man måste hantera svåra personalfrågor. Du kan behöva ta svåra samtal med en medarbetare vilket framför allt kan kännas jobbigt om man är ny som chef.

Vissa samtal kommer kanske alltid kännas jobbiga men det krävs av dig som chef att du kan ta dig an svåra situationer och hanterar dem på ett direkt och korrekt sätt. Det underlättar dock att vara väl förberedd. Genom att gå vår ledarskapsutbildning i att hantera svåra personalfrågor kan du lära dig att förstå och lösa konflikter, hantera uppsägning och förbereda dig inför svåra samtal. Inte minst vet vad som är juridiskt riktigt.

Svåra personalfrågor | Utbildningen innehåll:
Förberedelser inför svåra samtal
Praktiska exempel och lösningar på svåra samtal
Kommunikation till övriga berörda på arbetsplatsen
Förstå och lös konflikter på arbetsplatsen
Från intervju till anställningsavtal
Hantera misskötsel på rätt sätt
Sjukdom och rehabilitering – vad gäller?
Handskas med trakasserier och mobbing
Uppsägning och avsked – allmänna regler
Ny lagstiftning – utblick

Alkoholmissbruk, mobbning och trakasserier

Att behöva tillrättavisa sin personal och framföra klagomål eller besvikelser hör väl knappast till någon av chefens mer roliga arbetsuppgifter. Men ibland är det absolut nödvändigt att ta ett samtal om exempelvis ständiga förseningar, slarvigt utfört arbete eller samarbetsproblem. Än jobbigare kan det bli om det gäller faktorer som exempelvis ett misstänkt alkoholmissbruk, mobbning och trakasserier eller uppsägning. God ledarskapskompetens och människokännedom underlättar vid dessa svåra samtal, både för dig själv och den eller dem du behöver föra samtalet med. Vår ledarskapsutbildning utökar dina kompetenser i bemötande och konflikthantering och gör dig till en mer skicklig samtalspartner.

Att hålla svåra samtal med medarbetare

Alla människor är olika och som chef behöver du kunna hantera och anpassa dig efter olika personligheter. Detta kan vara särskilt viktigt när du behöver hålla svåra samtal med en medarbetare. Genom att försöka förstå bakgrunden till dina medarbetares agerande, och möta dem med respekt och kompetens kan samtalen bli mindre smärtsamma och mer konstruktiva. Att vara väl förberedd, framföra tydliga budskap och vara väl insatt i arbetsrätt är viktiga faktorer för att lyckas hålla konstruktiva samtal om svåra personalfrågor. Vår ledarskapsutbildning hjälper dig att skaffa den kompetens och den förkunskap som krävs för att kunna agera på ett korrekt och professionellt sätt.

Ledarskapsutbildning med praktiska exempel

Vår ledarskapsutbildning erbjuder dig praktiska exempel och lösningar på svåra samtal så att du får öva dig inför olika tänkbara scenarion. Vi lär dig hur du samtalar om olika problemsituationer såsom mobbning, misskötsel av arbete, hög sjukfrånvaro m.m. Du får också lära dig vad du bör tänka på när du ska meddela svåra beslut som exempelvis uppsägning eller omplacering. Kursen tar upp viktiga faktorer som konsten att lyssna och att genomföra svåra samtal med omtanke och respekt. Vi tar upp de regelverk och lagar som gäller vid olika situationer så att du får en stark och trovärdig grund att stå på när du ska ta dig an svåra samtal.

Kommunikation, konfliktlösning, lagar och arbetsrätt

Det är aldrig lätt att behöva ta upp obekväma saker med en medarbetare eller behöva ge besked som du vet personen helst hade sluppit höra. Vid svåra samtal kan du som chef få möta både ilska och tårar. Genom kunskap och förberedelser kommer du slippa mycket av den stress och oro som man kan känna inför svåra samtal. Och också veta hur du på bästa sätt kan möta och underlätta för din medarbetare. Vår ledarskapsutbildning erbjuder dig utbildning och kompetens. Vad gäller kommunikation, konfliktlösning, lagar och arbetsrätt. Vi hjälper dig med hela processen som svåra samtal kan innebära, förberedelser, själva samtalet och den viktiga uppföljningen.