Ledarstilar – Ledarskapsutbildning

Hitta din ledarstil under en ledarskapsutbildning

Ledarstilar ledarskapsutbildningHar du hittat din ledarstil? Om inte kan en ledarskapsutbildning för ledare från Hjärtum Utbildning hjälpa dig att hitta den. Ledarstilar är den typ av ”stil” som en ledare använder i sitt ledarskap. Det handlar bland annat om hur du väljer att dela ut arbetsuppgifter, hur kommunikationen sker och hur tillgänglig du är. Den styr även vilken relation du väljer att skaffa med dina medarbetare. Det handlar om hur du arbetar mot att uppnå det resultat som du strävar efter i ditt ledarskap.

Det finns tre huvudsakliga ledarstilar

Generellt brukar man säga att det finns tre huvudsakliga ledarstilar. Och dessa är; demokratisk ledarstil, auktoritär ledarstil och delegerande ledarstil. Den demokratiska ledarstilen innebär att ledaren låter medarbetarna vara med och tycka till innan olika typer av beslut fattas. På så sätt tas förhoppningsvis de beslut som flest tycker passar bäst. Men det är ändå ledaren som har den slutgiltiga rätten att fatta beslutet.

Auktoritära ledarstilen

Den auktoritära ledarstilen är raka motsatsen till den demokratiska ledarstilen och innebär att ledaren själv tar alla beslut utan att ta hänsyn till de övrigas åsikt. Denna ledarstil bland alla ledarstilar ger sällan det bästa resultatet. Och den är inte alls effektiv för att nå framgång som ledare eftersom att det lätt kan uppfattas som själviskt att inte ta hänsyn till sina medarbetare. Det kan i värsta fall skapa en dålig stämning på arbetsplatsen vilket påverkar arbetet negativt.

Delegerande ledarstilen

Den delegerande ledarstilen innebär att man som ledare inte tar allt ansvar utan fördelar en del av de ansvarstagande uppgifterna till de underordnade. Denna ledarstil passar bra när man som ledare har för mycket att göra för att hinna med allt själv. Eller när de andra medarbetarna har djupare erfarenhet av jobbet som ska utföras än vad man själv har.

Demokratiska ledarstilen

Bland de ledarstilar som tidigare nämnts så är det oftast den demokratiska ledarstilen som är bäst att tillämpa. Men i många ledarskap kan det passa bra att blanda lite mellan de olika ledarstilarna och välja olika ledarstilar beroende på vilken situation det är. För även om den demokratiska ledarstilen passar bra för det mesta. Så finns det även tillfällen då någon av de andra ledarstilarna passar bäst.

Forma din personliga ledarstil under en ledarskapsutbildning

Det gäller att inspirera och motivera sina medarbetare till att vilja nå de uppsatta målen genom kommunikation och coachning. Det är dock viktigt att du hittar din personliga ledarstil som känns naturlig för dig och som du ser som mest effektiv i vardagen. Det finns alltid rum för utveckling inom området ledarskap så att vara lyhörd för medarbetarna omkring dig och deras erfarenheter kan ge dig mycket kunskap och inspiration. Till slut finner du bland olika ledarstilar din egen ledarstil.

Modernt ledarskap

Modernt ledarskap kännetecknas av begrepp som kommunikation och lyhördhet. Det finns gott om bevis både i teori och praktik för att en dialog med medarbetarna ger bättre resultat på alla plan. Inte minst genom att ökat inflytande får varje individ att både trivas och prestera bättre. Det kan vara något av en utmaning att vara öppen och lyssnande. Samtidigt som man behåller sin integritet och inte riskerar att man tappar styrfart och inriktning genom att vara alltför påverkbar. En ledarskapsutbildning kan vara en bra hjälp när det gäller att hitta riktlinjer för ledarstilar i modernt ledarskap och för framtidens ledare.

Ledarskapsutbildning och ledarstil

En ledarskapsutbildning hjälper dig hitta din ledarstil